Druhé bydlení v ČR v roce 2024 bude vyučován v letním semestru

Geografie cestovního ruchu (zahrnuje GCR Česka i světa) vyučován každoročně v zimním semestru

Management cestovního ruchu – v roce 2023 bude vyučován v letním semestru

Geografie služeb a cestovního ruchu – určen pro bakalářské studium, vyučován každoročně v zimním semestru

Geografie volného času a životního stylu: aplikace kvalitativních metod výzkumu není stanoveno, kdy bude blokově vyučován

Odborný seminář – aktuální informace zde

Rekreační funkce krajiny – vyučován každoročně v zimní semestru

Kvalifikační práce