České organizace zapojené do problematiky cestovního ruchu

SVECR – Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

Vzdělávání v cestovním ruchu

Czech Tourism – Česká centrála cestovního ruchu

Marketingový informační systém agentury CzechTourism

Ministerstvo pro místní rozvoj

Český statistický úřad

Mezinárodní organizace zapojené do problematiky cestovního ruchu

UNESCO

Seznam světového dědictví

UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu 

The Geography of Leisure and Tourism Research Group

IGU – Commission on the Geography Tourism, Leisure and Global Change

ATLAS – Association for Tourism and Leisure Education and Research

RSA – Regional Studies Association

Časopisy zabývající se tematikou cestovního ruchu

AUC Geographica

COT Bussines

Annals of Tourism Research

Czech Journal of Tourism

Journal of Hospitality and tourism Research

Journal of Sport and Tourism

Journal of Sustanaible Tourism

Journal of Tourism History

Moravien Geographical Reports

Studia Turistica

Tourism Analysis

Tourism Geographies An International Journal ofTourism Space, Place and Environment

Turystyka Kulturowa

Tourism Review

TTG (Travel Trade Gazette)

Geografické organizace a časopisy

Česká geografická společnost

Geografie (CZ)

Geografické rozhledy (CZ)

Geografický časopis (SK)

 

Další zajímavé odkazy

Vysoká škola hotelová

Kulturní památky Česka – vyhledávání

CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Portál veřejné správy České republiky