Výuka

Druhé bydlení v ČR v roce 2018 bude vyučován v letním semestru

Geografie cestovního ruchu (zahrnuje GCR Česka i světa) vyučován vždy v zimním semestru

Management cestovního ruchu – v roce 2018 nebude vyučován

Geografie maloobchodu a spotřeby – v roce 2018 nebude vyučován

Geografie služeb a cestovního ruchu – určen pro bakalářské studium, vyučován každoročně v zimním semestru

Geografie volného času a životního stylu: aplikace kvalitativních metod výzkumu v roce 2018 bude vyučován blokově v letním semestru

Odborný seminář – aktuální informace zde

Rekreační funkce krajiny – nově vyučován od zimního semestru 2017

Životní prostředí člověka – vyučován v zimním semestru

Kvalifikační práce