Obsah

  1. Příprava roztoků, výpočty koncentrací, ředění a směšování
  2. Srážecí rovnováhy
  3. Gravimetrická stechiometrie
  4. Srážecí titrace a stechiometrie
  5. Komplexotvorné rovnováhy
  6. Komplexometrické titrace a stechiometrie
  7. Acidobazické rovnováhy a výpočty pH
  8. Acidobazické titrace a stechiometrie
  9. Redoxní rovnováhy
10. Redoxní titrace a stechiometrie
11. Statistické zpracování a hodnocení analytických výsledků
12. Chemické reakce v analytické chemii
      Dodatek


[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

1.6.2007 © Pavel Coufal