Obsah

  Předmluva
  1. Úvod
  2. Jednostupňové (a mnohastupňové) separační metody
  3. Chromatografické a elektroforetické metody v plošném uspořádání
  4. Kolonová chromatografie
  5. Kapilární elektromigrační metody
  6. Hmotnostní spektrometrie a její spojení s kolonovými separacemi
  7. Chirální separace


[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

1.9.2005 © Pavel Coufal