Kvalitativní analytická chemie


Analytická chemie, přednáška ACh1, ACh2, ACh3, ACh4, ACh5, ACh6, ACh7 a ACh8.

Analytické třídy kationtů a jejich skupinové, selektivní a specifické reakce.

Analytické třídy aniontů a jejich skupinové, selektivní a specifické reakce.


[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

9.7.2004 © Pavel Coufal