ESPON METRO – The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities 

ESPON METRO – Role a budoucí perspektivy politiky soudržnosti ve strategickém plánování metropolitních oblastí a měst

Projekt podpořený programem ESPON – European Spatial Observation Network – evropská  monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost.

Řešení

1.9.2020 – 30.6.2022


Abstrakt

Mezinárodní výzkumný projekt ESPON METRO se zaměřil na to, jak metropolitní oblasti prostřednictvím své agendy přispívají k dosažení cílů politiky soudržnosti. Ve svých závěrech zdůraznil význam metropolitních oblastí při navrhování programů a strategií k provádění kohezní politiky. Projekt zároveň zkoumal mechanismy zahrnutí metropolitní dimenze v politice soudržnosti, přidanou hodnotu uplatňování kohezní politiky na metropolitní úrovni s ohledem na proces plánování a implementace metropolitní agendy. Projekt zkoumal a porovnal metropolitní oblasti měst Turín (hlavní koordinátor), Barcelona, Brno, Brusel, Lisabon, Lyon, Gdaňsk-Gdynia-Sopot, Florencie a Riga. 

Cíle výzkumu

Jak posílit roli metropolitních oblastí při rozvoji, řízení a implementaci politiky soudržnosti EU?

Jak zvýšit přidanou hodnotu politiky soudržnosti EU při plánování a implementaci metropolitních politik?

Jak využít roli politiky soudržnosti EU při konsolidaci metropolitní správy a spolupráce?

Výsledky

Výstupy projektu jsou dostupné zde: 

https://www.espon.eu/metro

Řešitelský tým v Česku

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – hlavní řešitel

Mgr. Alena Coblence, Ph.D.

Technická, administrativní a organizační podpora

Jarmila Tesková