Aktuality / News

SUSTHERIT: Transformative urban heritage. Strategies for a sustainable European historic housing stock.

CVMR as a member of international consortioum led by Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften / Institute for Urban and Regional Research, Austrian Academy of Sciences was awarded a project “SUSTHERIT: Transformative urban heritage. Strategies for a sustainable European historic housing stock.” supported by Joint Programming Initiative “Cultural Heritage and Global Change” (JPI CH), Call 2023 – „Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 Collaborative Research Action (CRA)“

More


Challenges and Opportunities for Metropolitan Areas in Central Europe

The study ‘Identification of Challenges Specific to Central European Metropolitan Areas (MAs)‘, conducted by Charles University as part of the MECOG-CE project examines the presence of the metropolitan dimension in EU and international documents and captures the perspectives of stakeholders from Central European MAs regarding contemporary challenges and opportunities related to metropolitan development, governance, planning, and cooperation. These findings, derived from surveys and focus groups with project partners, are poised to guide Central European MAs in their transformation into vibrant centers of urban development, governance, and collaboration.

More


4EU+ Urban Health Case Challenge 2023: Obesity in an Urban Environment

Chcete studovat a pracovat v mezinárodním týmu studentů a pedagogů na aktuálním tématu zdravotních rizik a výzev v městském prostředí? Zúčastněte se mezioborového kurzu „Urban Health Case Challenge“, který v rámci univerzitní aliance 4EU+ společně zajišťují Univerzita Karlova s dalšími partnery – https://cuni.cz/UK-13066.html a na webu PřF UK: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/uzaverka-prihlasek-do-4eu-urban-health-case-challenge-2023. SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=f3cb8a07d5d55ac36dee652420f17988&tid=2&do=predmet&kod=MZ340A01 Termín přihlášky: 15. říjen 2023.

Více


Coblence, A., Sýkora, L. (2022) The Performativity of Metropolization among five articles selected for AESOP Best Published Paper Award 2023

The Association of European Schools of Planning (AESOP) awards a Best Published Paper Prize every year. The paper “Coblence Alena, Sýkora Ludek (2022) The performativity of metropolization: how material-discursive practices institutionalize the Prague Metropolitan Region. International Journal of Urban and Regional Research, 46, 502-521” reached the final five.

Více


Kick-off meeting – MECOG-CE: Posílení metropolitní spolupráce a správy ve střední Evropě / MECOG-CE: Strengthening Metropolitan Cooperation and Governance in Central Europe

Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) KSGRR PřF UK je jedním z partnerů mezinárodního projektu MECOG-CE: Posílení metropolitní spolupráce a správy ve střední Evropě, který podpořil program Interreg Central Europe. Vedle úvodní online schůzky se projektoví patneři sešli na jednání v Brně. CVMR společně s Uniwersytet Śląski koordinují v období duben 2023 – březen 2024 aktivity a výstupy v rámci pracovního balíčku “WP1: Analýza metropolitní dimenze“. Další informace k projektu: https://web.natur.cuni.cz/cvmr/mecog-ce/ / The Centre for City and Regional Research (CVMR) KSGRR Faculty of Science is one of the partners of the international project MECOG-CE: Strengthening Metropolitan Cooperation and Governance in Central Europe, supported by the Interreg Central Europe programme. In addition to an online start, the project partners met during the kick-off meeting in Brno. The CVMR together with University of Silesia in Katowice are coordinating the activities and outputs of the work package “WP1: Analysis of metropolitan dimension” between April 2023 and March 2024. Further informationabout the project: https://web.natur.cuni.cz/cvmr/mecog-ce/

Více


Dva projekty CVMR podpořeny Grantovou agenturou Univerzity Karlovy!

Dva projekty členů CVMR byly v roce 2023 podpořeny Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Výzkum Marka Hojsíka Vnímání rezidenční segregace lokálními aktéry v území a jeho vliv na tvorbu a realizaci místních politik bydlení byl podpořen pro období 2023-2024, projekt Znevýhodnění a sociální vyloučení v českých městech – vliv efektu sousedství? Adama Martinka pro 2023-2025.

Více


Workshopy v rámci projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”

Na webu www.segregace.cz najdete zhodnocení dvou proběhlých workshopů, které představily účastníkům převážně z veřejného a neziskového sektoru výstupy projektu “Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území”. Text k workshopu 11. 1. 2023 najdete zde, k prvnímu workshopu 2. 12. 2022 zde.

Více