Publikace

Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století

Po období stagnace v devadesátých letech minulého století došlo k dynamickému růstu regionů největších měst a regionů menších měst v jejich blízkosti. Zcela výjimečné postavení má Praha a mikroregiony měst v pražské-středočeské oblasti. Významného růstu dosahují i mikroregiony v západních a jižních Čechách a části jižní Moravy. Urbanizaci na počátku 21. století charakterizuje pokračování koncentračních tendencí do nejvýznamnějších sídelních center a oblastí. V rámci mikroregionů pak vlivem suburbanizačního procesu dochází k výrazné dekoncentraci. Suburbanizace se na úrovni mikroregionů stala dominantním trendem v sídelním a regionálním systému Česka. V roce 2011 žilo přes 80% obyvatel ve 175 suburbanizujících se regionech. Druhým nejvýznamnějším trendem byla desurbanizace. Urbanizace se týkala jen malých měst.

Sýkora, L., Mulíček, O. (2012) Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj 15 (5), s. 27-38.