prof. Pavel Coufal
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra analytické chemie
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha

e-mail:
pcoufal@natur.cuni.cz

Publikace
Přednášky ~ Semináře ~ Praktika ~ Zkoušky

       SEPARAČNÍ METODY

       HPLC         GC

       CES   (CZE , MECC , CEC)

       TLC a PC         EXTRAKCE, GPC, IEC a AC

       OTÁZKY       CVIČENÍ

       TÉMATA   pro   KATA

       Kvalitativní analytická chemie.

       Základní praktikum z analytické chemie.

Skripta

Skripta k procvičování si výpočtů v analytické chemii:
SEMINÁŘ  Z  ANALYTICKÉ  CHEMIE
Teorie, příklady, cvičení

P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl
Nakladatelství Karolinum, Praha, 2007, 2. přepracované vydání
Skripta prodává:
       Zdravotnická literatura Wimmer, Lípová 6, Praha 2
       Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1

Skripta o separačních metodách používaných v analytické chemii:
Analytické separační metody
K. Štulík, J. Ševčík, V. Pacáková, I. Jelínek, P. Coufal, Z. Bosáková
Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005, dotisk 1. vydání
Skripta prodává:
       Zdravotnická literatura Wimmer, Lípová 6, Praha 2
       Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1

[ Domovská stránka | Separační metody | HPLC | GC | CES | CZE | MECC | CEC | TLC a PC | Extrakce, GPC, IEC a AC | Otázky | Cvičení | Témata | Kvalitativní analytická chemie | Základní praktika | Seminář z analytické chemie | Analytické separační metody ]

4.1.1996 © Pavel Coufal