Software

23. KK

 • Veškerá data zde.

Map projections

 • Estimation of the unknown map projection. More 

Digital cartography [EN] 

 • Polygon simplification using skeletal dissolving: extension for ArcGIS 9.x a 10.x (C++, ArcObjects, WinAPI). More.
 • Building simplification algorithm: extension for ArcGIS 9.x a 10.x (C++, ArcObjects, WinAPI). More
 • DTM Analyst: automated DTM construction using DT, CDT, DDT LOP a DDT MLOP (Simulated Annealing) and accuracy assessment by RMSE (C++). SW Article.
 • Batch coordinate conversion (lat, lon)_wgs84 na (N,E)_utm to Porto-Santo elipsoid using 7-th parameters 3D Helmert transformation (C++). SW.

Ilustrative examples [CZ]

Digitální kartografie, geoinformatika

 • JPG komprese exe DCT a DCT inversní transformace předstaující základ JPG komprese v C++.
 • Delaunay triangulace. Konstrukci DT ve 2D inkrementální metodou v C++. K dispozici i ve formě Java appletu zde.
 • Voronoi teselace. Konstrukce Voronoiovy teselace a Dealaunayovy teselace ve 2D. K dispozici ve formě Java appletu zde.
 • Skeletonizace. Konstrukce medial axis prostřednictvím Voronoiovy teselace. K dispozici ve formě Java appletu zde.
 • Greedy triangulace exe Konstrukce Greedy triangulace ve 2D v C++.
 • Bod uvnitř polygonu. Detekce, zda se bod nachází uvnitř/vně polygonu v Javě. K dispozici i ve formě Java appletu zde.
 • Minimální opsaný obdélník. Konstrukce obdélníku opsaného množině bodů s minimální plochou v Javě. K dispozici i ve formě Java appletu zde.
 • Konvexní obálka exe. Konstrukce konvexní obálky Jarvisovým a Grahamovým skenováním v C++.
 • Množinové operace s oblastmi ve 2D exe . Booleovské množinové operace s uzavřenými nekonvexními oblastmi ve 2D: průnik, sjednocení, rozdíl, XOR v C++.
 • Generalizační algoritmy. Kartografické generalizační algoritmy pro zjednodušování tvaru lomených čar (Reumann-Witkam, Dougals-Peucker) v Javě. K dispozici i ve formě Java appletu zde.

Matematická kartografie 

 • Vzdálenost 2 bodů na sféře exe. Výpočet vzdálenosti dvou bodů na sféře pomocí sférické trigonometrie v C++.
 • Převod JTSK/Besselův elipsoid. Převod souřadnic (fi, la) z Besselova elipsoidu do roviny JTSK a zpět. K dispozici ve formě Java appletu zde.
 • Převod UTM/Hayfordův elipsoid. Převod souřadnic (fi, la) z Hayfordova elipsoidu do roviny UTM a zpět. K dispozici ve formě Java appletu zde.
 • Převod Gauss/Krasovského elipsoid. Převod souřadnic (fi, la) z Krasovského elipsoidu do roviny Gasussova zobrazení (S-42) a zpět. K dispozici ve formě Java appletu zde.

Práce studentů (neupdatováno) 

 • Ukázky prací studentů vytvořených v rámci předmětů Programování.
 • Kubický interpolační spline (T. Hrobárik, 2006) exe | source. Konstrukce kubického interpolačního splinu v C++.
 • Douglas-Peuckerův algoritmus (M. Šíp, 2006) exe | source. Kartografická generalizace lomené čáry prostřednictvím Douglas-Peuckerova algoritmu v C++.
 • Reumann-Witkamův algoritmu (J. Zvolánek, 2006) exe | source. Kartografická generalizace lomené čáry prostřednictvím Reumann-Witkam algoritmu v C++.

Ostatní

 •  Výpočet aritmetického průměru a směrodatné odchylky bez použití pole v C++ [PDF].