Úvod do programování

Anotace předmětu:

Úvodní kurz programování v jazyce Python. Algoritmy, jejich vlastnosti. Znázorňování algoritmů. Booleovská algebra (unární a binární zákony). Rekurze, iterace. Časová a paměťová složitost. Třídící algoritmy.

Přednášky:

Seznam přednášek pro zimní semestr. 

Přednáška Téma Ke stažení
1. Algoritmus, vlastnosti, popis. přednáška
2.+ 3. Základní a dynamické datové struktury. přednáška
4. Úvod do booleovské algebry, podmínky. přednáška
5. Cykly. přednáška
6. Funkce. přednáška
7. Rekurze. přednáška
8. Výjimky. přednáška
9. Práce se soubory. přednáška
10. - 12. Úvod do OOP. přednáška

 

Cvičení:

Praktická aplikace poznatků při tvorbě programů v jazyce Python.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Včasné odevzdání úloh (dle termínů stanovených cvičícím).
 • Účast na cvičeních.

Zkouška:

 • Výběr dvou témat z níže uvedeného seznamu a jejich zpracování.
 • Otázky ke zkoušce zde, stav k 18.1.2023.
 • Nutno zpracovat do konce zkouškového období ZS 2022-23.

Technická zpráva (úlohy + zkouška) bude obsahovat:

 1. Zadání
 2. Popis a rozbor problému + vzorce
 3. Popisy algoritmů formálnímm jazykem
 4. Problematické situace a jejich rozbor + ošetření těchto situací v kódu
 5. Vstupní data, formát vstupních dat, popis
 6. Výstupní data, formát výstupních da, popis
 7. Dokumentaci
 8. Závěr, možné či neřešené problémy, náměty na vylepšení
 9. Seznam literatury.

Ukázkové aplikace:

 • RSA šifra. Stručný popis + ukázkový kód kód.

Literatura:

Přednášky:

[1] VIRIUS M.: Základy algoritmizace,2004,Vydavatelství ČVUT
[2] WROBLEWSKI P.: Algoritmy,datové struktury a programovací techniky, 2004,Computer Press
[3] JOKL E.,ŠIBRAVA Z.,VOSPĚL Z.: Programování1,1990,Vydavatelství ČVUT

Cvičení:

[1] Summerfield M.: Python 3, Computer Press, 2012
[2] Pilgrim M.: Ponořme se do Pythonu 3, CZ NIC, 2010: on-line diveintopython3.py.cz/index.html
[3] On line kurz: https://naucse.python.cz/2017/pyladies-brno-jaro-po/