Dějiny kartografie

Anotace předmětu:

Historické mapy. Přehled nejvýznamnějších mapových sbírek. Staré mapy zemí Koruny české. Berní ruly a katastry. Topografická a katastrální mapování Českých zemí. Kartografické zpracování starých map/globů. Kartometrické analýzy starých map. Významné mapy z fondu Mapové sbírky PřF UK.

Přednášky:

Seznam přednášek zimní semestr:

 Přednáška  Téma   Přednášející Ke stažení  
 1 Staré mapy a jejich digitální zdroje  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.  přednáška 
 2 - 5

Staré mapy zemí Koruny české

 Ing. Miroslav Čábelka
 6 Berní ruly a katastry (Ing. Čábelka)  Ing. Miroslav Čábelka
 7 Významné mapy z fondu Mapové sbírky PřF UK  PhDr. Eva Novotná, Ph.D.
 8 Topografická mapování Českých zemí  Ing. Miroslav Čábelka
 9 Významné mapy zemí Koruny české z fondu Mapové sbírky PřF UK  PhDr. Eva Novotná, Ph.D.
 10 Kartometrické analýzy starých map  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 

Cvičení:

Praktická aplikace poznatků z přednášek při analýzách starých map.

 Úloha  Téma projektu Ke stažení 
 1. Obsahová a semiotická analýza vybrané staré mapy   zadání
 2. Kartometrická analýza vybrané staré mapy zadání

 

Součástí úlohy bude:

  • Přehled analyzovaných map včetně bibliografických údajů.
  • Teorie potřebná ke zpracování úlohy.
  • Přehled dosažených výsledků včetně mezivýsledků.
  • Grafické výstupy.
  • Závěr a zhodnocení výsledků.
  • Seznam literatury.

Podmínky zápočtu:

  • Odevzdání úlohy v zadaném termínu.
  • Účast na cvičeních a exkurzi.

 Literatura:

[1] Semotánová, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001.
[2] Kuchař, Karel: Vývoj a dnešní stav zobrazení světa, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1971.