Publications

Selected [EN]

 • BAYER, T.: Advanced methods for the estimation of an unknown projection from a map. GeoInformatica, 20(2), pages 241–284, 2016. ISSN 1384-6175. doi: 10.1007/s10707-015-0234-x. http://dx.doi.org/10.1007/s10707-015-0234-x. IF 1.06 (2015). Draft in PDF.
 • BAYER T.: Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from the map, In: GeoInformatica, http://dx.doi.org/10.1007/s10707-013-0200-4, Springer US, 2014, P 1-49, IF 1.288. Draft in PDF.
 • BAYER T.: Estimation of an Unknown Map Projection and its Parameters from the Map, 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 2013. PDF.
 • Höhle, J., Pedersen, C. Ø., Bayer, T., Frederiksen, P. (2010): The Photogrammetric Derivation of Digital Terrain Models in Built-up Areas, Photogrammetric J. of Finland, Vol. 22/1, pp. 33-45, ISSN 0554-1069. PDF
 • ČÁBELKA, M., BAYER, T., POTŮČKOVÁ, M.: Maps of Czech Lands in the Period 1518 - 1720 from the Map Collection of Charles University in Prague. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, LNG&C, pp 545-568, Vienna, Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-03293-6. Draft in PDF.
 • BAYER, T., POTŮČKOVÁ, M., ČÁBELKA, M.: Cartometric Analysis of old maps on example of Vogt's Map. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, LNG&C, pp 509-522, Vienna, Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-03293-6. Draft in PDF.
 • BAYER, T., POTŮČKOVÁ, M., ČÁBELKA, M.: Planimetric accuracy of the Vogt's Map. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2009, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-87294-00-0.
 • BAYER T.: Automated building simplification using a recursive approach. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, LNG&C, pp 121-145, Vienna, Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-03293-6. Draft in PDF.
 • BAYER T., POTŮČKOVÁ, M., HOEHLE J.: Automated checking methods of the Digital Terrain Models based on TIN. In: 29. konference o geometrii a grafice. Doubice : JČMF, 2009.
 • BAYER T.: Automated building simplification using Divide and Conquer approach. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2009, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-87294-00-0. Draft in PDF.

Selected [CZ]

 • BAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení: techniky založené na srovnání množin identických bodů. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2010/6, s. 122-130, ISSN 0016-7096.
 • BAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Kartometrická analýza Vogtovy mapy. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2009, č. 2, s. 27-33, ISSN 0016-7096. PDF.
 • BAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů, praktické zkušenosti, Geodetický a kartografický obzor, ročník 2008, č. 3, s. 41-46, ISSN 0016-7096.
 • BAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů, Geodetický a kartografický obzor, ročník 2008, č.2, s. 10-15, ISSN 0016-7096.
 •  BAYER T.: Generalizace stavebních objektů s využitím 2D množinových operací, Geodetický a kartografický obzor, ročník 2006, č. 12, s. 209-213, ISSN 0016-7096.
 • BAYER T.: Výpočet ekvideformát kartografických zobrazení využívající Beziérův bikubický plát, Geodetický a kartografický obzor, ročník 2005, č. 3, s. 50-55, ISSN 0016-7096.
 • BAYER T.: Výpočet ekvideformát kartografických zobrazení využívající Beziérův bikubický plát. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2005, ISSN 0016-7096.
 • BAYER T., POTŮČKOVÁ M., ČÁBELKA M.: Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. PDF.

 

Conference, proceedings [CZ]

 • BAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z mapy s využitím genetických algoritmů. In: Sborník příspevků 32. konference o geometrii a grafice, 1 vyd. Plzeň, Vydavatelsky servis, 2012, s. 31-46, ISBN 978-80-86843-40-7. PDF.
 • BAYER T. (2009) Automated building simplification using Divide and Conquer approach. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2009, Ostrava, 2009, pp 1-9., ISBN 978-80-87294-00-0.
 • BAYER, T., POTŮČKOVÁ, M., ČÁBELKA, M.: Planimetric accuracy of the Vogt´s map, GIS Ostrava. 1 vyd. Ostrava: VŠB, TU Ostrava, 2009, s. 112-120. ISBN 978-80-87294-00-0.
 • BAYER T., POTŮČKOVÁ, M., HOEHLE J.: Automated checking methods of the Digital Terrain Models based on TIN, Sborník 29. konference o geometrii a grafice. Doubice: JČMF, 2009.
 • BAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. In: Sborník 18. kartografické konference, článek na CD, Olomouc, 2009.
 • BAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení: techniky založené na srovnání množin identických bodů. In: Sborník 18. kartografické konference, článek na CD, Olomouc, 2009.
 • BAYER, T.: The use of topological skeleton in digital cartography. In: 28. konference o geometrii a grafice. 1 vyd. Lednice: JČMF, 2008, s. 31-36. ISBN 978-80-7375-249-1.
 • BAYER, T., ŠÍP, M.: Aplikace skeletonu při automatizované kartografické generalizaci. In: GIS Ostrava. 1 vyd. Ostava, VŠB, TU Ostrava, 2008, s. 13-21. ISBN 978-80-254-1340-1.
 • KOLÁŘ, J., GRILL, S., POTŮČKOVÁ, M., BAYER T: Infrastruktura prostorových dat geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze. In: Sympozium GIS Ostrava 2007. 1 vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, 2007, s. 56-63. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1213-2454.
 • BAYER T.: Možnosti detekce kartografických zobrazení s využitím Voronoiovy teselace. Sborník 27. konference o Geometrii a počítačové grafice, 1 vyd. Brno, Littera, 2007, s. 21-26. ISBN 978-80-85763-41-6.
 • BAYER T.: Analýza parametrů kartografického zobrazení a jejich vizualizace, Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. 1 vyd. Nové Město na Moravě, JČMF, 2006, s. 43-48. ISBN 80-7040-902-9.
 • BAYER T.: WinKart, program pro práci s kartografickými zobrazeními, Sborník 25. konference o Geometrii a počítačové grafice, s. 36-39, 2005, Plzeň.

Monografie a skripta

 • BAYER T. (2003): Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation, VÚGTK Zdiby, monografie, 273 s. PDF.
 • BAYER T. (2008): Algoritmy v digitální kartografii, nakladatelství Karolinum, skriptum, 250 s. PDF.

Software

 • BAYER T.: Detectproj, software for the map projection analysis, Java, 2016.
  BAYER T.: Estimation of the parameters of the map projection involving analyzed map rotation, C++, 2015.
 • BAYER T.: Estimation of the parameters of the map projection using the hybrid method with scaling, involving analyzed map rotation, C++, 2015.
 • BAYER T.: Estimation of the parameters of the map's projection using the trust region approach: modified More-Sorensen method. software, C++, 2014.
 • BAYER, T.: Estimation of the parameters of the map's projection using the quasi-Newton method: hybrid BFGS, C++, 2014.
 • BAYER, T.: Estimation of the cartographic projection and its parameters from a map using the Nelder-Mead algorithm, C++, 2013.
 • BAYER, T.: Estimation of the parameters of the map projection using the differential evolution, C++, 2013.
 • BAYER, T.: Software pro automatizovanou kontrolu metadat skenovaných map, Python, 2013.
 • BAYER, T.: Estimation of the cartographic projection and its paramameters from a map using the global sampling method, C++, 2012.
 • BAYER, T.: Detection of map outliers using Iteratively Reweighted Least Squares Algorithm, C++, 2012.
 • BAYER, T.: DTM Analyst, a comparison of two DTM constructed from the point cloud, C++, 2009.
 • BAYER, T.: Data dependent triangulations (MLOPS, stochastic optimization), C++, 2009.
 • BAYER, T.: Coordinate convertor UTM <-> Porto Santo ellipsoid, Madeira, C++, 2009.
 • BAYER, T.: Automated building simplification based on the recursive approach, C++, 2008.
 • BAYER, T. Kartografická generalizace ploch technikou dissolvingu s využitím topologické kostry, C++, Arc Objects, 2007.

Ke stažení (výukové texty staršího data)

 • Úvod do programu MicroStationPowerDraft (65 s.) [PDF]
 • MicroStation Descartes, (150 s.) [PDF]

Další