Anotace předmětu:

Kurz pokrývající důležité pasáže teoretické informatiky zaměřené na práci s prostorovými/atributovými daty v GIS, DPZ a kartografii. Rastrová a vektorová data, jejich formáty, komprese dat. Big data. Prostorové indexování dat. Digitální zpracování obrazu. Transformace obrazových dat. Shluková analýza, clusterizace. Základní grafové algoritmy. Strojové učení. Hluboké učení.

 

Přednášky:

Seznam přednášek pro zimní semestr 2021/22.

 Přednáška  Téma
Přednášející  Ke stažení 
1. Rastrová data a jejich formáty Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Přednáška
2. Cloud computing prostorových dat doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Přednáška 
3. Big data doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Přednáška 
4. Prostorová indexace dat Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Přednáška 
5. Digitální zpracování obrazu RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. Přednáška 
6. Transformace obrazových dat Ing. Markéta Potůčková, Ph.D Přednáška
7. Shluková analýza Ing. Markéta Potůčková, Ph.D Přednáška 
8. Grafové algoritmy, úvod doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D Přednáška
9. Nejkratší cesty mezi uzly doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D Přednáška
10. Minimální kostra doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D Přednáška
11. Strojové učení Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Přednáška 
12. Hluboké učení Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Přednáška 

Cvičení:

Praktická aplikace poznatků při řešení úloh. Termín odevzdání je stanoven vyučujícím.

 Cvičení   Téma úlohy  Ke stažení 
1. Úloha 1 zadánínávod
2. Úloha 2 zadání
3. Úloha 3 zadání
4. Úloha 4 zadání

Pro odevzdávání úloh používejte mail či github.

Stav klasifikace pro akademický rok 2021/2022:
Stav odevzdání úlohy TSP [zde] k 15.1.2022.

Podmínky zápočtu:

  • Včasné odevzdání úloh (do zápočtového týdne).
  • Účast na cvičeních (1 absence povolena).

Zkouška:

Výsledná známka odvozena z hodnocení odevzdaných úloh.

Literatura:

  1. Sojka, E., Gaura, J, Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, ZČU, 2011.
  2. Samet, H.: Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures, Morgan Kaufmann, 2006, ISBN: 9780123694461
  3. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep learning, MIT Press, 2016.
  4. Kolář, J.: Teoretická informatika, skriptum ČVUT, 2004