Cena Vojtěcha Jarošíka poprvé udělena

Během podzimní konference ČSPE v Českých Budějovicích byla v loňském roce poprvé vyhlášena Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, kterou bude každoročně udělovat katedra ekologie PřF UK v Praze s Českou společností pro ekologii. Tato cena, spojená s finanční odměnou 10 tis. Kč, je vyhlašována na počest vynikajícího českého ekologa profesora Vojtěcha Jarošíka (1958-2013), jenž podlehl na vrcholu svých tvůrčích sil těžké nemoci. Jako zakladatel katedry ekologie PřF UK významně přispěl k úspěchu tohoto vědního oboru na Univerzitě Karlově.

V roce 2015 byly hodnoceny přihlášené prvoautorské studentské publikace vyšlé v letech 2013 a 2014 a celkem bylo do soutěže zasláno 13 článků. Ačkoli jsme se snažili informaci o Ceně rozšířit na všechna relevantní akademická pracoviště v ČR, práce nakonec zaslali pouze studenti ze dvou vysokých škol – Univerzity Karlovy v Praze (10 prací z pěti různých pracovišť) a brněnské Masarykovy univerzity (3 práce). Přesto však přihlášené publikace velmi dobře reprezentovaly šíři témat a metodických přístupů, jimž se současná ekologie věnuje, od makroekologie přes behaviorální a molekulární ekologii, invazní biologii, výzkum metaspolečenstev, interakce patogenů a hostitelů či predátorů a kořisti až po strukturu a funkci mikrobiálních společenstev. 

Za povšimnutí stojí nevyrovnanost v poměru pohlaví prvních autorů přihlášených prací – v poměru jedenáct ku dvěma vedly studentky nad studenty! Ačkoli je dominance žen mezi studenty biologických oborů zřejmá na první pohled – stačí se podívat do posluchárny během některé ze základních přednášek pregraduálního studia – takto výrazný nepoměr byl neočekávaný. Uvidíme v dalších ročnících, zda se jednalo jen o náhodný výkyv…

Přihlášené práce posuzovala třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři práce hodné ocenění. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, protože se ve všech případech jednalo o kvalitní články, mnohdy publikované ve vysoce prestižních časopisech. Pouze čtyři ze třinácti přihlášených prací se do úzkého výběru některého z členů komise nedostaly ani jednou. Samozřejmě však bylo několik publikací, které bodovaly častěji než jiné. 

Laureátkou Ceny Vojtěch Jarošíka za roky 2013-4 se jednoznačně stala Veronika Kalusová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Oceněna byla za práci „Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species” publikovanou v Global Ecology and Biogeography. Dále stojí za vypíchnutí úspěch publikací Barbory Černé Bolfíkové z katedry zoologie PřF UK v Praze, Evy Líznarové z PřF MU a Jany Voříškové z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Práce těchto tří autorek skončily s rovným počtem hlasů na 2. – 4. místě. I ostatní práce přihlášené do soutěže však prokazují, že řada studentek a studentů našich vysokých škol je schopna dotahovat svůj výzkum do podoby špičkových publikací.

V letošním roce (nejpozději do 30. dubna 2016) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2015. Pevně doufáme, že vysoká laťka nasazená v prvním roce konání soutěže se udrží (nebo ji nově vyšlé články ještě posunou vzhůru) a že se tentokrát přihlásí i studenti dalších vysokých škol…


Vítězná práce za roky 2013-14: 

Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI: 10.1111/geb.12209

2. – 4. místo:

Bolfíková B., Konečný A., Pfäffle M., Skuballa J. & Hulva P. (2013): (2013) Population biology of establishment in New Zealand hedgehogs inferred from genetic and historical data: conflict or compromise? Molecular Ecology 22: 3709–3720. DOI: 10.1111/mec.12331

Líznarová E. & Pekár S. (2013) Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders. Animal Behaviour 85: 1183-1190. DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.03.004

Voříšková J. & Baldrian P. (2013) Fungal community on decomposing leaf litter undergoes rapid successional changes. ISME Journal 7: 477-486. DOI: 10.1038/ismej.2012.116


Ostatní přihlášené práce (v abecedním pořadí)

Černajová I. & Svoboda D.  (2014): Lichen compounds of common epiphytic Parmeliaceae species deter gastropods both in laboratory and in Central European temperate forests. Fungal Ecology 11: 8-16. DOI: 10.1016/j.funeco.2014.03.004

Ferenc M., Sedláček O., Fuchs R. Dinetti M., Fraissinet M. & Storch D.  (2014): Are cities different? Patterns of species richness and beta diversity of urban bird communities and regional species assemblages in Europe. Global Ecology and Biogeography 23: 479-489. DOI: 10.1111/geb.12130

Jandová K., Klinerová T., Müllerová J., Pyšek P., Pergl J., Cajthaml T. & Dostál P. (2014): Long-term impact of Heracleum mantegazzianum invasion on soil chemical and biological characteristics. Soil Biology and Biochemistry 68: 270–278. DOI: 10.1016/j.soilbio.2013.10.014

Kadochová Š. & Frouz J. (2014): Red wood ants Formica polyctena switch off active thermoregulation of the nest in autumn. Insectes Sociaux 61: 297-306. DOI. 10.1007/s00040-014-0356-4

Kopalová K., Nedbalová L., Nývlt D., Elster J. & de Vijver B.V. (2013): Diversity, ecology and biogeography of the freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula). Polar Biology 36: 933–948. DOI: 10.1007/s00300-013-1317-5

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M.  (2014): The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology 59: 2256–2267. DOI: 10.1111/fwb.12428

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L. (2014): Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history. Community Ecology 15: 44–53. DOI:  10.1556/ComEc.15.2014.1.5

Svoboda J., Strand D.A., Vrålstad T., Grandjean F., Edsman L., Kozák P., Kouba A., Fristad R.F., Koca S.B. & Petrusek A. (2014): The crayfish plague pathogen can infect freshwater-inhabiting crabs. Freshwater Biology 59: 918–929. DOI: 10.1111/fwb.12315

Vokurková J., Petrusková T., Reifová R., Kozman A., Mořkovský L., Kipper S., Weiss M., Reif J., Dolata P.T. & Petrusek A. (2014): The Causes and Evolutionary Consequences of Mixed Singing in Two Hybridizing Songbird Species (Luscinia spp.). PLoS ONE 8: e60172. DOI: 10.1371/journal.pone.0060172