Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2017

Laureát Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, je letos vyhlášován již počtvrté. Tato cena se tedy pomalu stává tradičním způsobem, jak ocenit úspěchy studentů českých a moravských vysokých škol na poli publikačním.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 11 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v renomovaných zahraničních časopisech v r. 2017. Zastoupeni byli studenti čtyř vysokých škol – tři studenti pocházeli z alma mater Vojtěcha Jarošíka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, další tři byli z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, čtyři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jedna studentka měla společnou afiliaci PřF UK a České zemědělské univerzity.

Přihlášené práce posuzovala stejně jako v minulých letech třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři práce obzvláště hodné ocenění. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, neboť přihlášené práce byly velmi kvalitní a pokrývaly široké spektrum témat, jak je zřejmé z přehledu přihlášených prací uvedeného níže. Nakonec ale bylo rozhodnutí o vítězce tohoto ročníku poměrně jednoduché – nejlépe hodnocenou prací byla publikace „Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation”, jejíž první autorkou byla Nichola S. Plowman z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Práce publikovaná v prestižním časopise Proceedings of the Royal Society B vychází z terénního výzkumu v papuánských tropických lesích. Vysoce hodnocené byly i publikace Salzy Palpuriny z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity a Denise Copilașe-Ciocianu z katedry ekologie PřF UK.

V příštím roce (nejpozději do 30. dubna 2019) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2018. Na základě každoročního přísunu kvalitních článků jsme přesvědčeni, že vysoká laťka nasazená v prvních letech soutěže se minimálně udrží. Doufejme, že v příštích letech se mezi uchazeči objeví i studenti z vysokých škol, které doposud nebyly v soutěži reprezentovány.


Nejlépe hodnocené publikace nominované
na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2017

1. Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017): Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564.

2. Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hajkova P., Danihelka J., Lustyk P., Merunkova K., Preislerova Z., Koci M., Kubesova S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography, 26: 425–434.

3. Copilaș-Ciocianu D., Rutová T., Pařil P. & Petrusek A. (2017): Epigean gammarids survived millions of years of severe climatic fluctuations in high latitude refugia throughout the Western Carpathians. Molecular Phylogenetics and Evolution, 112: 218–229.


Ostatní přihlášené publikace (v abecedním pořadí)

Bauerová P., Vinklerová J., Hraníček J., Čorba V., Vojtek L., Svobodová J. & Vinkler M. (2017):  Associations of urban environmental pollution with health-related physiological traits in a free-living bird species. Science of the Total Environment, 601–602: 1556–1565.

Čertner M., Fenclová E., Kúr P., Kolář F., Koutecký P., Krahulcová A. & Suda J. (2017): Evolutionary dynamics of mixed-ploidy populations in an annual herb: dispersal, local persistence and recurrent origins of polyploids. Annals of Botany, 120: 303-315.

Macek M., Wild J., Kopecký M., Červenka J., Svoboda M., Zenáhlíková J., Brůna J., Mosandl R. & Fischer A. (2017): Life and death of Picea abies after bark-beetle outbreak: ecological processes driving seedling recruitment. Ecological Applications, 27: 156–167.

Michálek O., Petráková L. & Pekár S. (2017): Capture efficiency and trophic adaptations of a specialist and generalist predator: A comparison. Ecology and Evolution, 7: 2756-2766.

Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez‐Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba‐Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T. G., Jansen F., Koroleva N. E., Lapshina E. D., Lazarević P. M., Moen A., Napreenko M. G., Pawlikowski P., Plesková Z., Sekulová L., Smagin V. A., Tahvanainen T., Thiele A., Biţǎ‐Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick Ú., Font X., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Landucci F., Moeslund J. E., Pérez‐Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J. S., Schaminée J. H., Šilc U., Stančić Z. & Chytrý M. (2017). Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, 20: 124-142.

Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M. & Kubečka J. (2017): Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports, 7: 4737.

Szefer P., Carmona C.P., Chmel K., Konečná, M., Libra M., Molem K., Novotný V., Segar, S.T., Švamberková E. & Topliceanu T.S. (2017): Determinants of litter decomposition rates in a tropical forest: functional traits, phylogeny and ecological succession. Oikos, 126: 1101–1111.

Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Kiljunen M. & Čech M. (2017): European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports, 7: 15970.