Aplikace

Online webové mapové a datové aplikace prezentují výsledky analýz a hodnocení sociálního vyloučení a segregace v území za období 2015-2021. Aplikace zprostředkovávají informace ze systému průběžného monitorování a hodnocení lokalit sociálního vyloučení a segregace na měřítkových úrovních lokalit (základních sídelních jednotek), měst a obcí (ve městech městských částí), obvodů ORP a krajů. Informace jsou výsledky analýz dat poskytnutých MPSV ČR a ČSÚ a zpracovaných podle metodiky identifikace a hodnocení lokalit sociálního vyloučení a segregace a navazujících metodických postupů.

Data využívaná v aplikacích na téma sociální vyloučení a segregace

Aplikace byly vytvořené v rámci projektu TA ČR, program Éta, č. TL02000479, Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území.

Aplikacemi, možnostmi, které nabízí, a jejich použitím vás provede StoryMap “Segregace a sociální vyloučení: interaktivní online webové a mapové aplikace”

Odkaz na storymap: https://lokality.page.link/StoryMapSegregace

Náhled StoryMap


Seznam aplikací

Lokality sociálního vyloučení a segregace

https://lokality.page.link/segregace_op


Dynamika sociálního vyloučení: vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi

https://lokality.page.link/segregace_dynamika


Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi

https://lokality.page.link/segregace_hn


Lokality rezidenční segregace

https://lokality.page.link/segregace

Mobilní telefon

Mapové a datové aplikace je možné používat i na mobilním telefonu. Aplikace sice nenajdete v obchodě s aplikacemi, nicméně si jejich ikonu pro spuštění můžete přidat na plochu telefonu následujícím způsobem. Spusťte aplikaci v prohlížeči (Google Chrome) a v nastavení zvolte „přidat na plochu“ a případně upravte název. Na plochu se vám přidá ikona s odkazem na webovou stránku aplikace.

Kliknutím na ikonu terče  se v mapě zobrazí vaše aktuální poloha.

/image