Lokality

Lokality sociálního vyloučení a segregace

Dynamika CR

Dynamika sociálního vyloučení:
vývoj prostorového rozmístění osob v hmotné nouzi

Plus minus PBO

Nadprůměrný výskyt osob v hmotné nouzi

LRSbrno

Lokality rezidenční segregace

previous arrow
next arrow
 

Webová stránka zprostředkovává přístup k výsledkům dlouhodobé výzkumné práce Centra pro výzkum měst a regionů (CVMR) a jeho členů v tematické oblasti segregace a sociálního vyloučení v území. Centrum CVMR působí v rámci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na výzkumných aktivitách, projektech a publikacích, které centrum zaštiťuje, se podílí i členové jiných pracovišť v rámci PřF UK i mimo UK.

Výsledky byly dosaženy v rámci projektů základního výzkumu (podpořené Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou UK, ad.), aplikovaného výzkumu (podpořené Technologickou agenturou ČR, ministerstvy vlády ČR) a smluvního výzkumu (pro ministerstva a samosprávy měst a městských částí). Vedle základního výzkumu zaměřeného na analýzy a hodnocení stavu a vývojových trendů segregace, sociálního vyloučení a integrace, se aktivity centra zaměřují na doporučení v oblasti prevence segregace, desegregace a integrace a na vývoj nástrojů podporujících rozhodování na úrovni státních a národních organizací, místních samospráv a nevládních neziskových organizací.    

Výzkum a jeho výsledky se týkají:    

  • Segregace, prevence segregace a desegregace
  • Segregace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením z důvodu materiální deprivace a chudoby
  • Segregace z důvodu symbolického vyloučení
  • Segregace a integrace cizinců/migrantů
  • Separace obyvatel s vysokým sociálním statusem

Aktuality

Ohlédnutí za opakováním úspěšného workshopu „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“, které se uskutečnilo v polovině ledna 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6.

Ohlédnutí za workshopem „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“, který se uskutečnil začátkem prosince 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6.

Zveme vás na druhý termín workshopu pod vedením hlavního řešitele projektu prof. Luďka Sýkory na téma Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace.

Workshop se uskuteční ve středu 11. 1. 2023 hybridní formou online a na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1.

Srdečně vás zveme na workshop pod vedením hlavního řešitele projektu prof. Luďka Sýkory na téma Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace.

Workshop se uskuteční v pátek 2. 12. 2022 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 1.