Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

MB170T80 Speciální zahraniční zoologická exkurze

Garant : doc. RNDr. Daniel Frynta, PhD.
Přednášející : RNDr. Daniel Frynta, PhD. a RNDr. Petr Musil, CSC.


Speciální zahraniční exkurze je organizována podle zájmu studentů. Cílem exkurze je seznámení studentů s biotopy, které chybí v přírodě České republiky, a to např. stepní a polopouštní biotopy, vnitrozemská jezera, mořské pobřeží, velehory, mediteránní biotopy. Součástí exkurse je i návštěva vybraných zahraničních zoologických zahrad.


 Speciální zahraniční exkurze Ázerbajdžán 2013

V roce 2013 jsme již po 3. absolvovali zoologickou exkurzi do Ázerbajdžánu spojenou se sběrem materiálu v rámci našich terénních výzkumů. Tento rok jsme navštívili poloostrovní výběžek Absheron na pobřeží Kaspického moře, některé lokality ve středním Ázerbajdžánu a v podhůří Kavkazu – např. okolí Shemachy, suché xerotermní oblasti v rezervacích Goycay a Turianchay a dále lesnaté hornaté oblasti Togany nedaleko hranic s Arménií a rozsáhlé rákosiny a pobřežní slané laguny v oblasti Diviči severně od hlavního města Baku.


Dudek chocholatý je velmi běžným druhem všech částí nižních poloh. Odchycený jedinec pochází z oblasti Absheronu.
Žluva hajní, vázaná v ČR na lužní a mokřadní lesy nižších poloh, se v teplém Ázerbajdžánu vyskytuje i v pro našince netypických biotopech (např. horská údolí) a nadmořských výškách (i 2000 m). Dospělý samec chycený v okolí Shemachy.
Nejmenší sova palearktu, výreček malý je běžnou součástí vesnického koloritu se zahradami ve většině oblastí. Okolí Shemachy ve středním Ázerbajdžánu.
Sýček obecný je běžně k vidění v zemědělské krajině. Okolí Absheronu.
Cestou z Shemachy do Izmaily.
Bílá přistávací zrcátka jsou dobrým poznávacím znakem velmi vzácného druhu dravce palearktu, orla nejmenšího. Okolí Pirquili, střední Ázerbajdžán.
Druhy vázané na intenzivně spásané oblasti s vysokou disturbancí rostlinného pokryvu a ranými sukcesními stádii jsou v našich podmínkách extrémně vzácné. V Ázerbajdžánu jsou ovšem místy hojnými druhy. Nahoře mladý samec bělořita šedého a dole linduška úhorní.
Sup mrchožrout je nejběžnějším druhem supa v Ázerbajdžánu. Rezervace Turianchay.
Hnízdo chocholouše obecného v okolí Turianchaye.
Cca týdenní mláďata pěnice černolící v hnízdě. Turianchay.
Halofilní biotopy na pobřeží Kaspického moře v okolí vesnice Diviči.
Hnízdo ouhorlíka stepního. Okolí Diviči.
Plameňáci růžoví na jezeře Hacaqabul.
Ve východní části palearktu nahrazuje netopýra velkého jeho kryptický druh netopýr východní. Adultní samec nalezený v okolí Diviči.


 Exkurze Indonésie (8. 4. – 4. 5. 2010)

Speciální zahraniční zoologická exkurze se většinou odehrává formou hromadného výjezdu autobusem do některé z blízkých evropských zemí. V případě projektu, který se týká tropických živočichů, vyrážíme i do exotičtějších končin. Letos na jaře se skupina čtyř studentů pod vedením D. Frynty vypravila do Indonésie, konkrétně do oblasti nazývané v biogeografii Walacea. Indonéské ostrovy zde tvoří jakýsi most, kde se orientální fauna mísí s australskou a kde kromě toho vyskytuje i množství endemitů. Cílem výpravy byly především ohrožené želvy, ale i další plazi – ještěři a hadi.

Přestože hledání konkrétních zvířat v neznámé zemi se podobá pátrání po jehle v kupce sena, přivezli jsme solidní množství dat a vzorků, takže výsledkem bude několik článků nejen o želvách. Navíc se nám podařilo navázat kontakt s místními znalci zvířat, kteří nám přislíbili spolupráci i na budoucích výpravách. Kromě želv, varanů, scinků a hroznýšů jsme viděli také mnoho dalších zajímavých zvířat, rostlin, lidí a míst.

Výprava do tropů není levná záležitost. Ale zkušenost, kterou člověk získá, je k nezaplacení!


Chvíle před západem slunce… Halmahera.
Trh v Rantepau, Sulawesi.
Volání divočiny...
Obří pakobylka z ostrova Halmahera.
Vzácná želva orlície bornejská (Orlitia borneensis).
Užovka rodu Dendrelaphis, Halmahera.
Ryba nebo rak? Lezec v běhu! Sulawesi.
Ropucha (Buffo melanostictus), Sulawesi.
Téměř neviditelný krab.
Gekon obrovský (Gekko gecko) umí ukázat i zuby.
Outloň na trhu v Jakartě.
Noční výprava do pralesa, Halmahera.

Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová