Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

MB170S126, MB170S127, MB170S128, MB170S84 Odborný seminář z ekologie a etologie ZS, LS


Garant a vyučující: Mgr. Eva Landová, PhD.

Odborný seminář si zapisují obvykle studenti od druhého ročníku (možné je i dříve), od třetího ročníku a v magisterském studiu jsou prezentace o zadání a průběhu bakalářské/diplomové práce na oddělení ekologie a etologie živočichů jednou ročně povinné. Semináře se pravidelně účastní a referují na něm i studenti doktorského studia z tohoto oddělení. Seminář je doplněn a obohacen o odborné přednášky členů oddělení a i externích přednášejících. Součástí těchto seminářů je v posledních letech i tkzv. journal club, kdy doktorandi nebo magisterští studenti referují o aktuálních publikovaných objevech ze behaviorální ekologie, etologie, nebo zoologie. Seminář probíhá obvykle v úterý v termínu od 13:10 v učebně B2P (2. patro), společný seminář se koná vždy od 15:00 ve Velké zoologické posluchárně (V7, 2. patro) po celý zimní i letní semestr.
Aktuální program seminářů: 2016/2017 LS
Programy seminářů minulých let: 2015/2016 ZS
2014/2015 LS
2014/2015 ZS
2013/2014 LS
2013/2014 ZS
2012/2013 LS
2012/2013 ZS
2011/2012 LS
2011/2012 ZS
2010/2011 LS
2010/2011 ZS
2009/2010 LS
2008/2009 LS
2007/2008 LS
2007/2008 ZS
2006/2007 LS
2005/2006 ZS
2005/2006 LS


 Exkurze do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi

3. 12. 2013

Také letošní rok probíhaly některé semináře formou exkurzí na různá pracoviště, kde se chovají a studují zvířata, tentokrát padla volba na Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) v Uhříněvsi. Zde, prakticky v Praze, na hlavním tahu Praha - České Budějovice, v dosahu tramvajenky, se nachází bývalý zámeček a hospodářské budovy. Zde se studují hospodářská zvířata z hlediska živočišné výroby. Nejde však jen o produkci masa, mléka a prevenci zdravotních problémů, své zastoupení tady má i etologie, která přispívá ke zlepšování welfare zvířat, ale i k lepším výsledkům ohledně množení, odchovu mláďat atd. Vedoucím etologie ve VÚŽV je prof. Luděk Bartoš, který nám na začátku ústav a své výzkumy osobně představil spolu s dalšími spolupracovníky. Dále jsme navštívili chovy králíků, japonských křepelek, prasat, skotu a jelenů. Průvodkyněmi nám po celou byly Martina Komárková a Mirka Pokorná, obě studentky (v případě M. Komárkové již úspěšně ukončené) z našeho oddělení.Brána výzkumného ústavu v Uhříněvsi.
Oddělení etologie a jeho práci nám představil také profesor L. Bartoš.
Slunce svítilo, ale rozhodně nehřálo…
Prohlídka chovu králíků a jeho obyvatel.
Zdejší králíci pomáhají vylepšovat krmné směsi.
Prase domácí sdílí s člověkem mnoho nemocí, proto si návštěva vepřína vyžádala zvláštní hygienická opatření.
Prasata jsou přirozeně zvědavá.
Zato ostražitým jelenům stačilo prohlédnout si nás z dálky.
Na statku se chová černostrakatý a červenostrakatý skot, obě mléčná plemena, červenostrakatý i částečně masný.
Nejvíc ze všeho nás (přinejmenším holky :-)) okouzlila telátka…


 Krokodýlí ZOO Protivín

5.3.2013

ZOO v jihočeském Protivíně se nachází v malebné krajině plné rybníků. Není to obyčejná ZOO – specializuje se na jedinou plazí skupinu – krokodýli. Krokodýly známe už z dob dinosaurů, na rozdíl od nich však přežili velké vymírání na konci křídy. V dnešní době jich žije 31 druhů a v  Protivíně můžete vidět až na jediný druh všechny z nich. Od nejmenšího kajmánka trpasličího po obřího krokodýla mořského. Od Afriky po Austrálii.

Protivín v jižních Čechách leží poněkud stranou hlavních cest, takže výprava tam byla poněkud dlouhá a komplikovaná. Jako by nestačila samotná vzdálenost, zpřestřil nám dopravce jízdu výlukou na trati. Naštěstí při cestě zpět už se nic takového nekonalo.

Docent Frynta pozvedl úroveň naší výpravyexkurze z prosté prohlídky ZOO na přednáškou o nejnovější fylogenezi skupiny Crocodylia a my sami jsme přispěli referáty z vědeckých článků, které jsme během cesty do Protivína nastudovali.

Exkurze se zúčastnil také biologický dorost – dvě malé děti našich studentek vzbudily mimořádný zájem u krokodýlů kubáských. Tento druh je známý svou dravou povahou a vystavovaní plazi se rozhodně netajili tím, že by jim dvě lidská mláďata přišla k chuti.Dostali jsme za úkol během cesty nastudovat články. Vedoucí jde příkladem.
Sluníčko a zbytky sněhu - počasí nám přálo…
Jsme v Protivíně. Kudy dál?
Po dvaceti minutách chůze… Jsme u cíle!!!
Poslední fotografie než vejdeme dovnitř…
…v ZOO se nesmí fotografovat!
Posloucháme referáty - lidi jsem s povolením průvodkyně vyfotit směla…


 Za koňmi Převalského

Exkurze do aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově 16. 10. 2012

Každé úterý v semestru se scházíme na odborném semináři oddělení ekologie a etologie, tentokrát jsme však tuto milou povinnost pojali poněkud netradičně - jako celodenní exkurzi do chovné stanice koní Převalského v Dolním Dobřejově. Kapacita expozic v ZOO je omezená, proto je větší část stáda ohroženého koně umístěna mimo Prahu, kde zvířata tráví celý rok venku, díky rozlehlým pastvinám se prakticky nepřikrmují. Pobyt v oblasti přezdívané česká Sibiř je také přípravou pro jedince, kteří se po generacích v zajetí vracejí zpět do Mongolska, kde se je daří vypouštět do přírody.

Nejpovolanějšími průvodci po stanici nám byli RNDr. Evžen Kůs, který se záchraně a reintrodukcím koní Převalského dlouhodobě věnuje a ošetřovatelka Lenka Kardová, jež se na péči o zvířata podílí z praktického hlediska. Oba dokázali o zvířatech a jejich záchraně velmi poutavě a zajímavě hovořit, za což jim patří vřelé poděkování.

Do problematiky zvukové komunikace mezi lichokopytníky nás uvedl Alexis Karadžos, který si pro nás připravil krátkou přednášku s názornou ukázkou. Alex se spolu s Evou Landovou, Danielem Fryntou a Martinou Komárkovou také podílel na organizaci celé exkurze. Díky nim a především zvířatům - koním Převalského, kiangům a dalším obyvatelům stanice, jsme získali jedinečné zážitky.Počasí nám příliš nepřálo…
... ale nás to nerozladilo.
RNDr. Kůs při úvodní přednášce.
Kůň Převalského. Jen díky chovu v ZOO přežili a mohou se vracet zpět do přírody.
Koně zde žijí celoročně venku.
Většinu potravy si obstarávají sami.
Koně byli na nás stejně zvědaví jako my na ně.
Zato hřebec kianga z naší návštěvy příliš nadšený nebyl.
Útulek zde našlo i několik koz burských.
Vlhké části areálu vyhovují losům.
„Vlčice“ musela zůstat uvázaná.
Ale ani ona nepřišla zkrátka, panička ji odměnila hrou.

Dnes se rozhodně nikdo nenudil :)


MB170 S 97 Meziuniverzitní seminář (předmět si lze zapisovat opakovaně)


Meziuniverzitní seminář 2012 - Mohelenský mlýn

Meziuniverzitní seminář slouží k setkání studentů stejného zaměření z různých univerzit. Tvoří tak trochu přechod mezi seminářem na půdě jedné univerzity a malou konferencí. Studenti zde mají možnost porovnat svou práci s podobnými projekty z jiných pracovišť a vyslechnout si připomínky a podněty lidí, kteří s jejich výzkumem nejsou bezprostředně svázaní. V budoucnu se však mohou stát oponenty daných diplomových či disertačních prací. Na seminář přednostně jezdí studenti v posledním ročníku magisterského studia. Tento rok se seminář konal pod záštitou evropské unie a byl pojat také jako workshop především pro doktorandy s projekty zaměřenými na personalitu (osobnost) různých druhů zvířat. Kromě Jihočeské a Karlovy Univerzity zúčastnila také Univerzita Palackého v Olomouci.
Seminář proběhl jako součást projektu PROVAZ (PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi - CZ.1.07/2.4.00/17.0138, www.provaz.ivb.cz) v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ je financován projekt PROVAZ (PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi - CZ.1.07/2.4.00/17.0138, www.provaz.ivb.cz)
Meziuniverzitní seminář bývá tradičně spojený s pobytem na zajímavé přírodní lokalitě. Letos padla volba na Mohelenský mlýn nedaleko Brna, který se nachází nedaleko chráněné hadcové stepi.
Bydlíme ve mlýně...
… a referáty probíhají v galerii.
Obdivujeme zdejší výstavu obrazů a skulptur.
Pět minut před začátkem přednášek.
Jaderná elektrárna Dukovany a světélkující kráva.
Diskuse pokračovaly i večer.
Druhý den ráno se vydáváme do stepi.
Vypadá jen jako opuštěný bazén, ale jde o past na obojživelníky! Zachraňujeme dvě ropuchy a jednoho skokana štíhlého (teď vychrtlého). Pro další možné nešťastníky jsme přes hranu bazénu alespoň opřeli prkna.
Primární bezlesí - step.
Rostlina příznačná pro step – tráva kavyl.
Step nejsou jen trávy, ale také květiny, jako tyto hvozdíky.
… A také živočichové - mládě ještěrky zelené ulovilo slíďáka.


Meziuniverzitní seminář 2010Zde naleznete informace o předmětu Meziuniverzitní seminář, tj. společný seminář PřFUK a PřFJčU, který se letos konal 7-9.5 na Křivoklátě.
Tento seminář je vždy plánován jako setkání pedagogů a vybraných referujících z obou univerzit.
Z naší strany obvykle referují studenti pátého ročníku, jako takovou předpremiéru obhajoby diplomové práce. Jinak je možné, aby referovali i studenti mladší (pokud mají výsledky), nebo naopak začínající doktorandi. Jde o studenty, kteří již určité ucelené výsledky mají, a zároveň jim prezentace před cizím publikem může přinést užitek.
Celá akce se letos konala na Křivoklátě v prostorách IVS Křivoklát, Hradní ul. č.3 v objektu zapůjčeném zapůjčen od Lesů ČR. První den byl plánován příjezd, první blok přednášek a večeře. Druhý den proběhla exkurze do unikátních křivoklátských lesů a poté byl na programu druhý blok přednášek. Večerní přednášky pak přednesli i někteří z pedagogů (Pavla Hejcmanová, Jan Riegert a Eva Landová). V neděli proběhl dopolední blok přednášek, kdy prezentovali svoje práce především studenti z Katedry zoologie v Českých Budějovcích. Prohlídka hradu Křivoklát byla potom individuálnízáležitostí. Cena za jednu osobu a noc byla pouze 100Kč.
Ze strany PřF JčU se zúčastnili z pedagogů např. prof. Jan Zrzavý, RNDr. Roman Fuchs, Doc. František Sedláček a RNDr. Radim Šumbera a RNDr. Riegert a jejich studenti. Navíc se zúčastnila a přednášku přednesla i doc. Pavla Hejcmanová z Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU Z naší strany byla účast tradiční Doc. Frynta a Dr. Eva Landová.
Těšíme se na hojnou účast na dalším ročníku, tentokrát pořádaném Katedrou zoologie, PřFJčU České Budějovice příští školní rok.
Eva Landová a Roman Fuchs

Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová