Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

MSc. Students

Bakalářské a diplomové práce řešené na oddělení ekologie a etologie:Diplomové práce:

Jméno
Ročník
Název práce / Školitel
Konzultant
Bc. Iveta Jánská 3 Vztah hierarchie a úspěšnosti v kognitivních úlohách u holubů.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Bc. Petra Voráčková 3 Personalita u myši domácí ( Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus)
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Lucie Gillová 2 Fylogeneze jazyků
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Alexandra Jakšič 2 Role lokálních a globálních znaků v kategorizačních procesech u netrénovaných ptáků: zimní krmítkové pokusy s predátory.
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Bc. Markéta Janovcová 2 Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka
RNDr. Eva Landová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. František Jůna 2 Vliv chemické signalizace na chování švába Amazonina platystylata (Blattodea: Ectobiidae)
Mgr. Zuzana Varadínová Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D.
Bc. Lucie Marhounová 2 Testování schopnosti „object permanence“ u sýkor a vliv neofobie a individuálních exploračních strategií na úspěšnost sýkor v kognitivních úlohách
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Bc. Martina Necházelová 2 Epigamní projevy samců čejky chocholaté: variabilita akustických a vizuálních atributů toku a vztahy s dalšími reprodukčními ukazateli
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D. RNDr. Roman Fuchs, CSc., Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D.
Bc. Šárka Peléšková 2 Pozitivní a negativní vztah ke zvířatům
RNDr. Eva Landová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Petra Poláková 2 Vnímání krásy savců v ZOO Praha: vliv věku a vzdělání respondentů
Mgr. Eva Landová, PhD. doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Roman Říha 2 Experimentální výzkum specificity strachu z pavouků u lidí
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. RNDr. Eva Landová, Ph.D., doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Tereza Vidimská 2 Akustická detekce potencionálního predátora u koně domácího (Equus caballus)
Mgr. Martina Komárková, Ph.D. Mgr. Pavel Linhart
Bc. Barbora Žampachová 2 Opakovatelnost a personalita
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Bc. Tereza Forštová 1 Reakce sýkor koňader (Parus major) na obraz v zrcadle
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Bc. Tomáš Gašpierik 1 neuvedeno
neuvedeno
Bc. Tereza Hášová 1 Aspekty prostorové orientace u gekončíka nočního (Eublepharis macularius)
RNDr. Eva Landová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Bc. Zuzana Kocourková 1 Srovnání úspěšnosti jedinců v rámci diskriminačních úloh s ohledem na hierarchické postavení ve skupině
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Bc. Denisa Kovácsová (Kolbábková) 1 Vzájemný vztah výkonnosti v principiálně různých kognitivních testech: diskriminační učení vs numerické schopnosti a vliv sociálního postavení ve skupině
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Bc. Markéta Rejlová 1 Numerická kompetence u primátů
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Bc. Helena Staňková 1 Raná socializace mláďat Antilopy losí (Taurotragus oryx)
Mgr. Martina Komárková, Ph.D. Ing. Radka Šárová, Ph.D.
MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D. 1 neuvedeno
neuvedeno


Bakalářské práce / bude aktualizováno:

Jméno
Ročník
Název práce / Školitel
Konzultant
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....
3 ...
.... ....Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová