Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, PhD

Workplace Address:
Institute of Physiology
Academy of Sciences of The Czech Republic
Vídeňská 1086
Prague 4, 140 00
Czech Republic
tnt@biomed.cas.cz

EDUCATION

Faculty of Natural Science, Charles University, Prague
Departement of Zoology
Section of Ecology and Ethology, M. A. Degree
RNDr. Degree, Neurobiology

Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague
Departement of Psychology
Section of Theoretical and Experimental psychology (Major)
Section of Clinical Psychology (Minor)
M. A. Degree, PhDr. Degree

PhD study
2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Biomedical Studies: Neuroscience
Thesis: Spatial choices of animals based on abstract visual stimuli: Configuration or shape?

PROFESSIONAL POSITIONS

research assistant
Laboratory of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague

 

RESEARCH INTERESTS

 • Spatial cognition as a model for cognitive functions
 • Abstract cognition
 • Behavioral testing
 • Mechanism of memory

AFFILIATIONS

 • Czech Neuroscience Society
 • Czech and Slovak Ethological Society
 • Czech Neuropsychopharmacological Society
 • European Brain and Behaviour Society

COURSES GIVEN

 • Faculty of Natural Science, Charles University, Prague: Course of Cognitive Neuroethology

PUBLICATIONS

 • Nekovarova T, Klement D. Rat’s operant behavior can be controlled by the configuration of objects in an animated scene displayed on a computer screen. Physiol Res, 2006;55(1): 105-13.
 • Nekovarova T, Bures J. Spatial decisions in rats based on the geometry of computer-generated patterns. Neurosci Letters, 2006;394(3):211-215.
 • Nekovarova T, Nedvidek J, Bures J. Spatial choices of rats based on abstract visual information: Pattern- or configuration-discrimination? Behav Brain Res, 2006;172: 264–271.
 • Nekovarova T, Nedvidek J, Bures J. Spatial choices of macaque monkeys based on abstract visual information. Behav Brain Res, 2006;174: 93–100.
 • Klement D, Blahna K, Nekovarova T. Novel Behavioral Tasks for Studying Spatial Cognition in Rats. Physiol Res, 2008;57 (Suppl. 3): 161-165.
 • Nedvidek J, Nekovarova T, Bures J. Spatial choices of macaque monkeys based on the visual representation of the response space: rotation of the stimuli. Behav Brain Res, 2008;193(2): 204-8.
 • Nekovarova T, Nedvidek J, Klement D, Bures J. Spatial decisions and cognitive strategies of monkeys and humans based on abstract spatial stimuli in rotation test. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Sep 8;106(36):15478-82. Epub 2009 Aug 24.
 • Klement D, Levcik D, Duskova L, Nekovarova T. Spatial task for rats testing position recognition of an object displayed on a computer screen. Behav Brain Res. 2009 Nov 11. [Epub ahead of print]
 • Stuchlík A, Valeš K, Nekovářová T. Neurobiological mechanisms of memory trace formation and experimental methods of its impairment
 • Neurobiologické mechanizmy formování paměťové stopy a metody studia jejího narušení
  Psychiatrie, Ročník 11, 2007, Supplementum 2
 • Nekovarova T, Nedvidek J, Bures J. Spatial choices of animals in the real space based on the configuration of abstract visual stimuli: comparison of different animal species
 • Orientace zvířat v reálném prostoru podle konfigurace abstraktních vizuálních stimulů: Srovnání různých živočišných druhů. Psychiatrie, Ročník 11, 2007, Supplementum 3
 • Nekovářová T, Nedvídek J, Klement D, Bureš J, Rokyta R. Spatial orientation in a real space according to abstract visual stimuli: Transformation of geometric features of stimuli
 • Orientace v prostoru podle abstraktních vizuálních stimulů: Transformace geometrických vlastností stimulů.
  Psychiatrie, Ročník 13, 2009, číslo 4
 • Klement D, Nekovářová T, Petrásek T, Stuchlík A. Vliv antagonistů noradrenergních receptorů na rozeznávání pozice pohybujících se objektů.
 • The effect of noradrenergic receptor antagonists on recognition of position of a moving objects. Psychiatrie. Roč. 13, č. 4 (2009), s. 176-180. ISSN 1212-6845

Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová