Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

Mgr. Olga Šimková

PhD studentka (od r. 2007)
Bydliště: Benešov u Prahy
Telefon: 608 652 368
E-mail: simkovao@centrum.cz

První přijímací zkoušky na PřF UK mi nevyšly, takže jsem strávila dva semestry na Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech. Když se napodruhé zadařilo, opustila jsem romantické prostředí jihočeských rybníků a vrhla se do víru velkoměsta, kam dojíždím dodnes.
V r. 2004 jsem byla přijata na oddělení Ekologie-etologie k doc. Fryntovi, kde jsem se začala věnovat herpetologii, hlavně hroznýšům z rodu Epicrates, o které se od té doby starám v chovech. O rok později jsem obhájila seminární práci na téma „Potravní ekologie, metabolismus a růst hadů“.  Následovala diplomová práce zabývající se velikostí pohlavním dimorfismem u hroznýšovitých hadů a státní magisterská zkouška. Na zaměření Ekologie-etologie pokračuji v doktorském studiu dodnes.
Za dobu studia jsem absolvovala několik cest do zahraničí, z nich nejvýznamnější byla r. 2006 dvoutýdenní cesta na Kubu a téměř měsíční expedice do Indonésie na jaře r. 2010.

Výzkumné zájmy:
herpetologie, etologie a sociobiologie, estetické preference lidí vůči zvířatům, růst a pohlavní dimorfismus ve velikosti u plazů, potravní preference v zajetí, antipredační chování.

Ostatní zájmy:
kytovci, mořští savci, fotografování (nejlépe v kombinaci!).

Pedagogická činnost:
účast na výuce cvičení z: Etologie a sociobiologie,  Zoologie obratlovců, Morfologie živočichů.
dílčí přednášky v cyklech Sociobiologie a behaviorální ekologie, Základy etologie.

Články:

  • Frynta D., Frýdlová P., Hnízdo J., Šimková O., Cikánová V. & Velenský P. Ontogeny of the sexual size dimorphism in monitor lizards: males grow for a longer period but not at a faster rate. Accepted to Zoological Science.
  • Frýdlová P., Velenský P., Šimková O., Cikánová V., Hnízdo J., Rehák I. & Frynta D. Is body shape of mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus, Varanidae) sexually dimorphic? Accepted to Amphibia-Reptilia.

Kapitola v knize:

  • Frynta D., Marešová J., Landová E., Lišková S., Šimková O., Zelenková M. & Fuchs R., 2009: Are zoo animals rather conspicuous than endangered? Nova Publishers, NY.

Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová