Home Projects Lectures Seminars Excursions Conferences News

Lidé:

VEDOUCÍ
Daniel FRYNTA

PEDAGOGOVÉ
Petra Frýdlová
Roman Fuchs
Jan Havlíček
Eva Landová
Tereza Nekovářová

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Olga Šimková

PhD studenti

MSc studenti

Externí školitelé


Charles University
of Prague
Faculty of Science
Department of zoology

Mgr. Martina Komárková

PhD. student (od roku 2007)
e-mail: eto89@seznam.cz
tel: +420 728 400 133

2002 – 2007 Magisterské studium na PřFUK Praha, katedra Zoologie, Oddělení Ekologie a etologie, školitelka Ing. Jitka Bartošová, PhD. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves)
2007 - ? Tvorba disertace o mateřské investici a reprodukční strategii u domácích koní

Zaměstnání:
2007 - Odborný pracovník na oddělení etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi

Oblast zájmu:
Koně:
ve všech podobách (kromě tepelně upravené). Jmenovitě a etologicky: mateřské chování a jeho vliv na sociální úspěšnost potomka, dominační interakce, reprodukční strategie, inbríding a chování, teorie odstavů, stres a lateralizace – jak se projevuje rozdílná specializace hemisfér na kognici a motorických schopnostech.

Koníčky:
Tapíři a jeleni milu, čtení, psaní (Přírodověda aktuálně!), pozorování (ať už brouků, uměleckých předmětů či divadelních kusů), pobyt za hranicemi, jízda na ekvidech a velbloudech, opalování a kraul.

Pedagogická činnost:
Spoluúčast na výuce etologických a zoologických praktik.

Publikace:
KOMÁRKOVÁ, M., BARTOŠOVÁ, J. & DUBCOVÁ, J. Effect of mares´dominance rank on suckling behaviour in the loose. Applied Animal Behaviour Science, 2011, roč. 133, s. 54-59.

BARTOŠOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, M., DUBCOVÁ, J., BARTOŠ, L. & PLUHÁČEK, J. Concurrent Lactation and Pregnancy: Pregnant Domestic Horse Mares Do Not Increase Mother-Offspring Conflict during Intensive Lactation. Plos One, 2011, roč. 8, s. e22068.

Zahraniční konference:
2008 Komárková M., Bartošová J., Dubcová J., Pluháček J. Factors affecting suckling behaviour in domestic horses (Equus caballus). Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting, Bratislava, Slovakia

2008 Komárková M., Bartošová J., Dubcová J. Factors affecting suckling behaviour in loose housed domestic horses. International Equine Science meeting, Regensburg, Germany

2010 Komárková M., Bartošová J.Visual lateralisation in suckling foals, European Conference on Behavioral Biology, Ferrara, Italy

Copyright © 2010-2011 Akela Taka & Eva Landová