Voronoio teselace

Applet provádí generování Voronoi teselace ve 2D. Voronoi teselace představuje konvexní nepravidelnou teselaci, která provádí rozdělení roviny Voronoio polygony do tzv. Voronoi buněk. Voronoio polygony jsou představovány úsečkami. Uvnitř každé buňky se nachází generátor, tzv. centrum, které je představováno bodem. Všechny body ležící uvnitř jedné Voronoi buňky mají blíže k tomuto centru než k jiným centrům. Body ležící na Voronoi polygonech mají nejblíže k více než jednomu centru.

Pro body ležící na konvexní obálce představují Voronoi buňky neuzavřené oblasti, pro ostatní body uzavřené konvexní oblasti.

Duální úlohou k Voronoi teselaci je Delaunay teselace. Applet umožní její generování včetně generování kružnic opsaných každému trojúhelníku splňujícího podmínku Delaunay triangualace.

Body jsou zadávány interaktivně kliknutím do plochy.

© 2007, Tomas Bayer