Fotogalerie

V rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území se v dubnu v roce 2012 konal terénní výzkum na území obce Dolní Břežany. Za pomoci studentů z kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii bylo mapováno fyzické prostředí a vybavenost obce či se posuzovala současná a předpokládaná poptávka po službách. Rovněž se vymezovali tzv. přirozené oblasti, zatímco studenti je určovali přímo v Dolních Břežanech, členové URRlabu objížděli okolní spádové obce. Studenti si tak měli možnost v terénu vyzkoušet mapování, metodu pozorování i anketu.

 

Fotogalerie dokumentuje nejen samotné šetření v obci, ale rovněž různou rezidenční výstavbu v Dolních Břežanech.

Začátek výjezdu - instruktáž a podkladyNejen pěšky vyrazí výzkumníci do terénuNová výstavba v centruNová výstavba v centruLetecký pohled na novou výstavbu v centru

Stránky