Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty

Hlavní řešitel: 
Jan Sýkora
Poskytovatel: 
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Další řešitelé

RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 
Mgr. Marie Horňáková

Anotace

Pražské vnitřní město se od změny politického režimu významně proměňuje. Díky procesům revitalizace, komercializace a gentrifikace dochází k oživení a zvyšování rezidenční atraktivity některých oblastí. Selektivní povaha regenerací však spolu se stále trvající stagnací jiných území a přetrvávající koncentrací osob nižšího sociálního statusu vede k fragmentaci prostorových struktur vnitřního města. Značná sociálně prostorová diferenciace může být kromě nových příležitostí zárodkem sporů mezi funkcemi a osobami s odlišným životním stylem a spotřebními preferencemi a vyústit až ve vytlačení určitých skupin obyvatel. 

Cílem projektu je analyzovat proměny pražského vnitřního města a dopady těchto změn na dlouhodobé rezidenty vybraných čtvrtí. Nejprve projekt poskytuje systematickou analýzu čtvrtí vnitřního města. V druhém kroku je zkoumána percepce a důsledky změn pro obyvatele lokalit, které procházejí určitou formou intenzivní fyzické, funkční či sociální transformace. Zaměřujeme se přitom na skupiny obyvatel, které mohou být na proměny citlivější a případně být ohroženy různými formami vytlačení. Jedná se zejména o nízkopříjmové rezidenty, seniory, rodiny se závislými dětmi, rezidenty v nájemním bydlení a také osoby ze čtvrtí vystěhovalé. Detailní poznání proměn jednotlivých lokalit a jejich konsekvencí přispěje k pojmenování případných konkrétních problematických aspektů proměn.

Vědecké konference

25.-29. září 2019, CATference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference, příspěvek: Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner city. 

12.-13. září 2019, New Wave: International Student and Early Career Conference, příspěvek: Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner city.

25.-26. října 2018, RSA Student and Early Carreer Conference in Brighton (UK): Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding, příspěvek: Residential Change and Gentrification in Post‑socialist Inner-city Neighbourhood.

4.-8. září 2018, Bratislava, SR; 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe?, příspěvek: Rezidenční proměny a gentrifikace ve čtvrti vnitřního města Prahy.

26.-29. června 2018, ENHR Conference in Uppsala: More together, more apart: Migration, densification, segregation. New Housing Research Colloquium, příspěvek: Differentiation of residential change and gentrification in Prague inner city neighbourhood.