Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura ČR
Klíčová slova: 
urbanizace
Praha

Cíl projektu:

POST-DOC projekt je zaměřen na analýzu urbanizačních procesů v Pražském městském regionu v transformačním období a v prvních pěti letech 21. století. Vychází z analýzy migračních dat a srovnání výsledků censů v letech 1991 a 2001 a z terénního šetření vybraných sídel Pražského městského regionu. Hlavní pozornost je věnována procesu suburbanizace a suburbánního rozvoje a dopadu těchto procesů na změnu sociálně-prostorové struktury v zázemí Prahy. Grantový projekt modifikuje a empiricky ověřuje teoretické přístupy ke studiu města - teorii vývojových stádií měst a teorii diferenciální urbanizace. Hlavním výstupem grantu je knižní publikace, dále série článků, webové strany a příspěvky na konferencích a seminářích. Snahou projektu je rovněž zapojit studenty pregraduálního a postgraduálního studia do vědecké práce a využít výsledky projektu ve výuce na universitě.