Aktuálně řešené projekty

Hlavní řešitel: Greta Kukeli, MSc
Poskytovatel: Charles University Grant Agency (GA UK)
Klíčová slova: suburbanization, social environment, physical environment, morphology, Czechia
Období řešení: 2019 - 2020
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: kriminalita, pocit bezpečí, sociálně-prostorová diferenciace, Česko, Praha
Období řešení: 2016 - 2018
Hlavní řešitel: RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, každodenní život, bariéry a omezení, ženy, gender, sociální vazby
Období řešení: 2016 - 2018

Stránky