Domů

Facebook

Gratulace Petře Špačkové!

Dne 13. 12. byla na slavnostním koncertě v Karolinu vyhlášena Petra Špačková nejlepší pracovnicí geografické sekce PřF UK do 35 let. Moc gratulujeme! Petra je členkou týmu URRlab, odbornou asistentkou na KSGRR, a zároveň i tajemnicí geografické sekce. Publikovala řadu článků v prestižních časopisech, je spolueditorkou knihy o suburbanizaci, autorkou kapitol, článků, specializovaných map či výzkumných zpráv. Podílela se na řešení mnoha projektů a momentálně je i hlavní řešitelkou projektu na zkoumání každodenní mobility žen, aktivně se podílí na výuce (např. vlastní přednáška Geografie lokálních komunit, organizace diplomových seminářů aj.) a pod jejím vedením byla obhájena řada bakalářských a diplomových prací, v současné době má i tři postgraduální student(k)y. Více se o Petře dozvíte zde.

Petra Špačková