Domů

Facebook

(Ne)viditelná města: urbánní konference v Brně

Téměř na konci listopadu se v Brně odehrál již 6. ročník konference urbánních studií. Tentokrát se zaměřením na téma (ne)viditelnosti ve městě, ve všech možných úhlech pohledu. Na konferenci vystoupila řada členů a členek našeho týmu. V páteční části Nina Dvořáková s Marií Horňákovou představily prvotní výsledky výzkumu zaměřeného na význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích, Iva Přidalová se zaměřila na (ne)viditelnost migrantů v městském prostředí a Jana Jíchová spolu s Robertem Osmanem (Geografický ústav, MU, Brno) vystoupili s příspěvkem o strategiích zvládání strachu z města. V sobotu zazněly dva příspěvky o Praze, Martin Ouředníček diskutoval novou sociálně prostorovou diferenciaci vnějších částí post-transformační Prahy, Jan Sýkora představil svůj výzkum zaměřený na rezidenční transformaci a gentrifikaci dolních Holešovic.    

Autory fotografií jsou Martin Ouředníček a Michal Jašek (celá fotogalerie zde). 

Nina Dvořáková a Marie Horňáková - mobilita žen  Iva Přidalová - cizinci Jana Jíchová - strach ve městě Honza Sýkora a gentrifikace v Holešovicích 

vernisáž Hobohemia V Praze v Brně