Domů

Facebook

Nové mapy na atlasobyvatelstva.cz

V roce 2017 bylo publikováno několik nových map na portálu atlasobyvatelstva.cz. Dvě z nich se zaměřují na demografické a migrační procesy na území Česka, konkrétně na demografické charakteristiky obyvatel obcí metropolitních oblastí a dále na saldo migrace. Hlavní pozornost je věnována diferenciaci na území obcí, využita je kategorizace obcí na základě velikostní struktury a zón rezidenční suburbanizace. Další dvě mapy se soustředí na periferie a jejich vymezení v Česku. První inovativně předkládá různé typy vymezení, resp. typy perifernosti, druhá se soustředí na téma sociálního znevýhodnění a ukazuje, kde je obyvatelstvo vystaveno větší míře sociálního znevýhodnění. Poslední mapa se zaměřuje na analýzu diferenciace kriminality na různých měřítkových úrovních v Česku, konkrétně na úroveň krajů, okresů a oddělení policie. Sledován je vývoj ve třech obdobích mezi lety 1994 a 2015.