Domů

Facebook

Právě vyšly dva nové články o segregaci cizinců v Česku

V uplynulých týdnech vyšly hned dva nové články Martina ŠimonaIvany Křížkové a Adama Klsáka zabývající se rezidenční segregací cizinců v Česku. Oba jsou založeny na dosud nepublikovaných datech z Cizineckého informačního systému, která byla agregována do populačního rastru, a využívají index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace. Článek v časopise Geografie zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka. Text publikovaný v časopise Urbanismus a územní rozvoj se zaměřuje na tyto skupiny migrantů na celém území Česka a představuje inovativní metodu měření segregace pomocí víceúrovňových individualizovaných sousedství. Základní výsledky studií ukazují dominantní trend poklesu prostorové odlišnosti mezi majoritou a skupinami migrantů. Pomalý a setrvalý nárůst cizinecké populace v Česku tak až na specifické výjimky nevede k vytváření vyhraněných vzorců segregace. Články vznikly v rámci projektu Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů. Na druhém zmiňovaném článku se podílely také spoluřešitelky projektu Renáta Mikešová a Yana Leontiyeva.