Domů

Facebook

Zastavitelné plochy v obcích v zázemí Prahy

Nový článek Josefa Mareše publikovaný v časopise Urbanismus a územní rozvoj vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných ploch v obcích v suburbánním zázemí Prahy. Soustředí se zejména na vztah mezi velikostí zastavitelných ploch, populační velikostí obcí a jejich polohou v rámci suburbánní zóny Prahy i vůči kapacitní dopravní infrastruktuře a rozsahu ploch volné krajiny v obci.

MAREŠ, J. (2013): Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy. Urbanismus a územní rozvoj 4, s. 36-42.