Domů

Facebook

Zveřejněna databáze historických dat o Praze

Projekt Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole cílí na popis a vysvětlení proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Mezi podstatné výstupy projektu patří i geodatabáze historických prostorových a statistických dat pro katastrální území Prahy, která byla nedávno zveřejněna na stránkách projektu. Data i vrstvy se vztahují k historickým populačním cenzům z let 1869 až 1910. Prostorové vrstvy vznikly digitalizací dobových mapových podkladů, statistická data pak digitalizací pramenných publikací Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněných v letech 1869−1910 a průběžných statistik. Data jsou dostupná ke stažení po registraci zde.