Projekt TEMAP

TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI - identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo kultury.

Příjemcem projektu je Moravská zemská knihovna v Brně, partnery v projektu jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.mzk  uk  mu

Řešení projektu bylo zahájeno 1. března 2011, projekt potrvá do konce roku 2015.

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na rozvoj a postupné rozšiřování funkcionality stávajících nástrojů pro správu prostorových dat (Spatial Data Infrastructure) a jejich využití při katalogizaci, publikaci, vyhledávaní a on-line prezentaci starých map. Pro účely projektu bude vybudovaná specializovaná databáze digitalizovaných starých map.
V rámci projektu budou navrženy technologické postupy pro specializované kartometrické analýzy vybraných starých map. Výsledky analýz ve formě specializovaných map budou společně s nejvýznamnějšími kartografickými díly umístěnými v Mapové sbírce zprostředkovány širší veřejnosti na nově vytvořeném webovém portále, který bude doplněn tematický zaměřením e-learningovým kurzem.

 

pha logo

 

logo kuchar  logo temap