MTDTRasPub

 

Aplikace zajištuje automatickou publikaci mapových služeb z rastrových dat uložených v nativním formátu rastrů PostGIS Raster i metadat těchto prostorových snímků.

 

Aplikace zpřístupňuje data v Digitální mapové sbírce.

 

Uvedený poměrně nový způsob uložení rastrových dat umožnuje využívat analytické procedury implementované v rámci datového zdroje. Tím se minimalizují transfery takovýchto dat z uložiště k aplikacím pro jejich analýzu. Navržený způsob propojení databázového systému s metadatovým katalogem GeoNetwork opensource a s mapovým serverem GeoServer zajištuje automatickou publikaci mapových služeb z rastrových dat uložených v nativním formátu rastrů PostGIS Raster i metadat těchto prostorových snímků. 

 

Zkompilovaná aplikace pro operační systémy Linux typu Debian - stáhnout.

 

Stažení manuálu ke konfiguraci aplikace.

Stažení skriptu ke konfiguraci serverového nasazení aplikace.

 

K dispozici je též kompilovatelný kód aplikace přenostitelný mezi Windows/Mac/Linux platformami operačního systému - stáhnout.

 

Tento SW byl vyvinut s podporou projektu TEMAP a může být distribuován pod GNU licencí.