Seznámení s metodickými postupy digitalizace glóbů fondu Mapové sbírky PřF UK v Praze a jejími výsledky.