Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21

Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF)

 

autor:Mgr. PhDr. Eva Novotná  

 

Certifikovaná metodika je uložena v Národním uložišti šedé literatury.

 

O metodice

Metodika vychází z katalogizačních pravidel RDA, z formátu MARC21 a ISBD (A) a ISBD (CM). Metodika vysvětluje jednotlivé popisné údaje i změny v nich. Nepopisuje selekční údaje. Metodika je určena především pro specialisty knihovníky, informatiky, archiváře, galeristy, zaměstnance muzeí a kurátory mapových i uměleckých sbírek. Využijí ji i pedagogové a studenti středních a vysokých škol zaměřené na knihovnictví, informatiku, geoinformace, kartografii, umění, archivnictví či správu sbírek. V oblasti knižního trhu s ní mohou pracovat knihkupci i antikváři. Zajímavá může být i pro tvůrce specializovaných webových stran v oblasti organizace, uspořádání a vyhledávání kartografickych dokumentů.

Metodika je rozdělena do dvanácti hlavních oblastí, kterými jsou:

 • obecná pravidla
 • údaje o názvu a odpovědnosti (pole 245)
 • údaje o vydání (pole 250)
 • matematické údaje (pole 255)
 • nakladatelské údaje (pole 264)
 • údaje fyzického popisu (pole 300)
 • údaje o edici (pole 490 a 830)
 • údaje poznámek pole (pole 5XX)
 • údaje o ISBN a dostupnosti (pole 020, 026)
 • povinná národní pole pro staré tisky do CASLINU (pole 903, 984)
 • sběratelské atlasy a problematika přívazků
 • problematika faksimilií a reprodukcí

Těchto dvanáct hlavních oblastí je dále děleno na části, které obsahují popis řešené problematiky s příklady, doporučeními a odkazy na relevantní zdroje dalších informací.

 

Cíle

Metodika předkládá nové návody a postupy pro popisnou katalogizaci starých kartografických tisků (map, plánů, atlasů a glóbů) a rukopisů podle nových katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA), která mají vstoupit v platnost v ČR v roce 2015. Příklady jsou výsledkem dosavadních výzkumů prováděných v rámci katalogizace Mapové sbírky PřF UK v letech 2011-2014 v rámci programu DF11P01OVV003: TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, který je financován Ministerstvem kultury ČR. V tomto období bylo mimo jiné zkatalogizováno 16 000 starých map, atlasů, glóbů a rukopisů. Ty tvoří testovací vzorek pro katalogizaci kartografických dokumentů.

 

Určení metodiky

Metodika je určena především pro využití v paměťových institucích ČR: Národní knihovně, Moravské zemské knihovně, krajských knihovnách, oborových informačních institucích, specializovaných knihovnách (např. geografických knihovnách), vysokoškolských knihovnách, v archivech, muzeích, galeriích a mapových sbírkách. Může sloužit i pro výuku v knihovnických a informačních školách. Využít ji mohou i producenti knihovnických programů nebo správci souborných katalogů. Metodika by mohla být základním materiálem pro rozpravu o budoucí české interpretaci katalogizačních pravidel RDA v oblasti starých map, atlasů, glóbů a rukopisů. 

Dílčí i celkové výsledky byly předneseny na konferencích, seminářích a publikovány prostřednictvím článků v domácích i zahraničních odborných, recenzovaných  a impaktovaných periodikách.