Propagace projektu TEMAP v médiích
 
2015
 
2014
 
2013
  • STINGLOVÁ, Helena. Glóbus na vajíčku nebo mapy ze 16. století. Unikátní sbírka se znovu otevírá veřejnosti. I-Forum [online]. 22. 3. 2013 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14255.html
  • ŽABIČKA, Petr. StaréMapy.cz – úspěšný příklad spolupráce knihoven s veřejností. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 29.10.2013]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7906>. urn:nbn:cz:ik‐007906. ISSN 1212-5075.