Seznámení s teoretickými principy vyjádření prostorových referencí (georeferencováním) starých map, volně dostupnými softwarovými nástroji a jejich ovládáním.