Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 
Mapová sbírka UK v Praze

Eva Novotná, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 221 951 355
hlavní řešitel za Univerzitu Karlovu v Praze


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
 
Tomáš Bayer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 221 951 400
vedoucí týmu Katedry aplikované informatiky a kartografie, programátor
 
 
Ústav výpočetní techniky UK v Praze
 
Andrea Fojtů, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vedoucí týmu ÚVT, úprava a konfigurace repozitáře pro potřeby TEMAP, georeferencování