2016

Publikace

BAYER, Tomáš. Advanced methods for the estimation of an unknown projection from a map. GeoInformatica. 2016, roč. 20, č. 2, s. 241-284. ISSN 1384-6175. Dostupné také z: http://link.springer.com/article/10.1007/s10707-015-0234-x

 

2015

Publikace

BRŮHA, Lukáš. Large geospatial images discovery: metadata model and technological Framework. Geinformatics FCE CTU. 2015, roč. 14, č. 2, s 21-36. ISSN 1802-2669.

HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Virtual exhibition of Globes. In: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Budapest, 4-5 September 2014 [CD-ROM]. Budapešť: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2014. Nestránkováno.

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0232-0916

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Corfu, 27-29 May 2015 [CD-ROM]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. Nestránkováno.

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0232-0916.

 

 Aplikovaný výzkum

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map's projection involving analyzed map rotation. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_rotation.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map's projection using the hybrid method with scaling, involving analyzed map rotation. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_rotation_scaling.html.

BAYER, Tomáš a Markéta POTŮČKOVÁ. Nova Totius Regni Bohemiae: kartometrická analýza Vogtovy mapy Čech. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovana-mapa/ukazky-analyz.

BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 38 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 79 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 111 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21.

 

2014

Publikace
BAYER, Tomáš. Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from a map. GeoInformatica. 2014, roč. 18, č. 1, s. 621-669. ISSN 1384-6175.

BRŮHA, Lukáš. Automation of Geospatial raster data Analysis and metadata Updating: An In-database Approach. AUC Geographica. 2014, roč. 49, č. 2, s. 49-56. ISSN 0300-5402.

NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la información. 2014, roč. 23, č. 2, s. 195-203. ISSN 1386-6710.

NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics FCE CTU. 2014, roč. 13, č. 1, s. 5-10. ISSN 1802-2669.

NOVOTNÁ, Eva. Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica. 2013, roč. 54, č. 1, s. 351-363. ISSN 1211-4413.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59. ISSN 1805-7446. Dostupné z WWW: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201403.pdf

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. Prague: Charles University,  2014. 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.
Aplikovaný výzkum
BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the Gauss-Newton method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_gauss_newton.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the trust region approach: modified More-Sorensen method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_trust_region.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the quasi-Newton method: hybrid Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_hybrid_bfgs.html.

BRŮHA, Lukáš. MTDTRasPub. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map.

NOVOTNÁ, Eva a kol. Poklady Mapové sbírky. Výstava. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.2013
Publikace
MOČIČKOVÁ, Jitka. Zemský měřič Johann Glocksperger a jeho mapy krajů. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 7-20. ISSN 0323-0988.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2013-10-07]. Dostupný z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/773. ISSN 1804-2406.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna - knihovnická revue [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 5-27. ISSN 1801-3252. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13105.htm.

POTŮČKOVÁ, Markéta. E-learnigový kurz Staré mapy: digitalizace, katalogizace, kartometrické analýzy. Geografické rozhledy. 2013, roč. 23, č. 2., s. 12-13. ISSN 1210-3004.


Aplikovaný výzkum
BAYER, Tomáš. Software pro automatizovanou kontrolu metadat skenovaných map. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/mix.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the cartographic projection and its paramameters from a map using the Nelder-Mead algorithm. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_nelder.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map projection using the Differential Evolution. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_de.html.

NOVOTNÁ, Eva a kol. Historická kartografie a její prezentace: workshop 21.3.2013. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013.2012
Publikace
NOVOTNÁ, Eva. TEMAP: a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). e-Perimetron [online]. 2013, roč. 7, č. 4, s. 182-194. ISSN 1790-3769. Dostupný z: http://www.e-perimetron.org/Vol_7_4/Novotna.pdf.

NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004.

POTŮČKOVÁ, Markéta a BAYER, Tomáš. Application of e-learning in the TEMAP project. Geoinformatics FCE CTU. 2012, č. 9, s. 91-99. ISSN 1802-2669. Dostupné z: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2012-09.pdf.


Aplikovaný výzkum
BAYER, Tomáš. Detection of outliers using Iteratively Reweighted Least Squares Algorithm. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/irls.html.

BAYER, Tomáš. Estimation of the cartographic projection and its paramameters from a map using the global sampling method. Software. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013. Dostupný z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/det_sw.html.