Projekt:

TEMAP Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví 

 

 

výsledek aplikovaného výzkumu

1. Nmap 

2. 2015

3. Bayer, Tomáš – Potůčková, Markéta

4. Nova Totius Regni Bohemiae: kartometrická analýza Vogtovy mapy Čech

5. DF P01OVV003

6. http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovana-mapa/ukazky-analyz

7. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze