Na níže uvedených stránkách jsou prezentovány výsledky digitalizace glóbů s možností jejich interaktivní prohlídky:

Mapová sbírka Univerzity Karlovy v Praze

Virtuální muzeum glóbů
Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

Harvard College Library - zemský (1541) a nebeský (1551) glóbus G. Mercartora

... a malé nahlédnutí na práci při digitalizaci glóbu G.Mercartora skupinou badatelů z University v Ghentu - video