Výsledky projektu jsou využívány pro tvorbu e-learningového kurzu dostupného prostřednictvím systému Moodle Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Kurz s názvem "Staré mapy - digitalizace, katalogizace, analýzy" sestává z pěti modulů:  

 

Kurz je rovněž přístupný v systému Moodle s názvem "Moodle: Staré mapy - digitalizace, katalogizace, analýzy":

Přihlášení je možné "jako host" bez přístupového jména a hesla. Jednotlivé moduly jsou vytvářeny postupně, celý kurz bude dokončen v listopadu 2013. 

V rámci projektu jsou dále vytvořeny a na webovém informačním portále publikovány specializované certifikované mapové výstupy s odborným obsahem prezentující výsledky kartometrických analýz vybraných mapových děl.

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.