Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno - Kročehlavy

Hlavní řešitel: 
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Středočeský kraj
Klíčová slova: 
socioekonomická analýza

Další řešitelé:
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

 

Cíl spolupráce:

Úkolem studie je posouzení demografického vývoje a jeho dopadů, vypracování  sociologické a socioekonomické analýzy, zhodnocení residenčního prostředí a stavu životního prostředí na sídlišti Kročehlavy v Kladně.

 

Dílčí cíle

Cílem studie bylo shromáždit podkladové materiály a vyhodnotit současný stav sociálního a fyzického prostředí na sídlišti Kladno-Kročehlavy, které představuje jedno z největších sídlišť ve Středočeském kraji. Zároveň jsou v analýze zvažována rizika dalšího vývoje sídliště s ohledem na demografické stárnutí místního obyvatelstva, možnou degradaci fyzického i sociálního prostředí a funkční vybavenost území.

 

1. Vymezení a základní charakteristika území

 

2. Analýza demografického vývoje území a jeho dopadů

- vývoj počtu obyvatel (přirozená měna a migrace)

- vývoj věkové struktury

 

3. Sociologická analýza území

- vývoj vzdělanostní struktury

- vybavenost domácností

- zhodnocení problematiky Romů a sociálně slabých

- zhodnocení sociálních problémů lokality - kriminalita, delikvence, sociální vyloučení

- zhodnocení vybavenosti základní infrastrukturou

 

4. Socioekonomická analýza území

- vývoj míry nezaměstnanosti

- ekonomická aktivita obyvatelstva

- sociální dávky

 

5. Analýza residenčního prostředí

- struktura a stáří zástavby

- kvalita obytného prostředí, veřejných prostor a bytového fondu

- zhodnocení úrovně cen nemovitostí

 

6. Analýza stavu životního prostředí