Balleti, C. (2000): Analytical and quantitative methods for the analysis of the geometrical content of historical cartography, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B5, Amsterdam

Boutoura, C., Livieratos, E. (2006): Some fundamentals for the study of the geometry of early maps by comparative methods, e-Perimetron, Vol.1, No. 1, Winter 2006, pp. 60-70

Cajthaml, J. (2011): Přehled základních metod georeferencování starých map, Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů II, Praha, 4.11.2011, prezentace

Čada, V., Janečka, K. (2011): Database of settlements and its usage for localization of old maps,  Proceedings XXIII CIPA Symposium,Prague, Czech Republic, 12-16 September 2011

Dolanský, T. (2006): Metodika zpracování historických mapových podkladů, UJEP, Ústí nad Labem

Soukup, L. (2006): Možnosti a limity použití afinní transformace pro georeferencování, sborník konference GEOS 2006

Žabička P. (2011): Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce, Moravská zemská knihovna, Brno