Vedle komerčních softwarových produktů pro GIS (např. ArcInfo, PCI Geomatica, GeoMedia) lze pro georeferencování naskenovaných map využít řadu volně dostupných řešení, mezi něž patří:

Georeferencer http://www.georeferencer.org

 • webová aplikace pro georeferencování map dostupných online,
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap nebo Google Maps,
 • výsledek georeferencování lze vizualizovat v Google Earth,
 • export georeference jako ESRI World file nebo kml,
 • analýza mapy s využitím nástrojů MapAnalyst,
 • pro georeferencování je nutná registrace.

MapAnalyst http://mapanalyst.org

 • desktopová aplikace pro georeferencování a kartometrickou analýzu naskenovaných map,
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap nebo lze načíst vlastní mapu,
 • možnost několika geometrických transformací (podobnostní, afinní, podobnostní s využitím metod pro hledání hrubých chyb),
 • vizualizace a export do grafického formátu:
  • deformace geografické sítě,
  • odchylek na vlícovacích bodech,
  • izočar měřítka a stočení mapy,
 • není možné vyexportovat georeferencovanou mapu, ani textový "world file" nebo kml soubor.

WorldMap WARP http://warp.worldmap.harvard.edu

 • webová aplikace pro georeferencování map umístěných lokálně na disku počítače (nikoli odkaz na url),
 • jako referenční mapu využívá OpenStreetMap nebo Google Maps,
 • export georeference jako geotiff, png, kml soubor nebo datová vrstva formou wms,
 • možnost uložení metadat o georeferencované mapě,
 • mapu lze uveřejnit nebo skrýt ostatním uživatelům,
 • vizualizace výsledku nad OpenStreetMap,
 • pro georeferencování je nutná registrace,
 • vychází z aplikace MapRectifier.

MapRectifier http://labs.metacarta.com/rectifier

 • webová aplikace pro georeferencování map umístěných lokálně na disku počítače (nikoli odkaz na url),
 • jako referenční mapu využívá OpenLayers nebo družicový snímek (Google Satellite),
 • možnost několika geometrických transformací (podobnostní, afinní, polynomická, splinová),
 • provede převzorkování mapy do referenčního souřadnicového systému,
 • export georeference jako geotiff nebo datová vrstva formou wms/wcs,
 • po nahrání mapy do systému je tato veřejná pro ostatní uživatele.